Toggle Mobile Menu Toggle Search

En hånd til alle

I mange helt almindelige boligafdelinger er afdelingsbestyrelser og driftspersonale begyndt at opleve stigende udfordringer. Vel at mærke afdelinger, der ikke har massive sociale problemer og boligsociale indsatser. Projektet ”En hånd til alle” adresserer nogle af de udfordringer og udvikler redskaber og tiltag, der kan bruges i afdelinger uden boligsocialt ansatte.

Udfordringer og forskellighed

For at afdække hvilke udfordringer der opleves i boligafdelingerne, har projektet fået antropolog Tine Sønderby (PS 21) til at interviewe 63 beboere og 15 ejendomsfunktion-ærer. Forud for det har 133 afdelingsbestyrelsesmedlemmer beskrevet konflikttemaer i deres hverdag. På den baggrund er der blevet udviklet en afdækningsrapport, som beskriver konflikter og problemstillinger fra hverdagen i helt almindelige boligafdelinger.

Mere om projektet

Du er velkommen til at bestille afdækningsrapporten trykt version hos projektleder Mette Lise Djupdræt på mail eller telefon 33 63 10 33. Her kan du også henvende dig, hvis du vil vide mere om projektet – vi kommer gerne ud og fortæller om projektet og værktøjerne – herunder ”Vi er forskellige”.

Projektet er støttet af Realdania og Bikubenfonden.