Toggle Mobile Menu Toggle Search

Gældsrådgivning ved køkkenbordet

Gennem en årrække oplevede KAB en markant stigning i antallet af lejere, der blev sat gaden som følge af huslejerestance. For at vende denne udvikling iværksatte KAB i 2011 projektet ”Gældsrådgivning ved køkkenbordet”.

Om projektet

"Gældsrådgivning ved køkkenbordet" var et forsøg med at yde rådgivning til beboere, der var kommet bagud med huslejen.

Med bevilling fra Ministeriet fra By- Bolig og Landdistrikter kørte KAB et forsøg med gældsrådgivning, der henvendte sig til alle beboere i boligafdelinger administreret af KAB.

KAB’s gældsrådgivning omfattede hele beboerens situation og hjalp med f.eks. afdragsordninger på gammel gæld eller ansøgning om boligstøtte.

KAB indgik et samarbejde med LETT advokater og revisionsfirmaet Deloitte, som hjalp ved komplicerede sager.

Som en del af projektet har KAB udarbejdet en række sider med gode råd til gæld

Færre sættes nu på gaden

Antallet af udsættelser har siden 2002 haft en bekymrende opadgående kurve både på landsplan og i KAB. Men i 2012 vendte kurven, og KAB kan nu se en tendens i faldet af fogedudsættelser. Faldet i tallene skyldes bl.a. tilbuddet om personlig gældsrådgivning til beboere, der er bagud med huslejen.

Projektet udløb med udgangen af 2016, men pga. de gode resultater har KAB besluttet at tilbyde permanent økonomisk rådgivning til beboere, og medarbejderne fra projektet er derfor fortsat ansat.

Vil du vide mere om projekt 'Gældsrådgivning ved køkkenbordet', så kontakt Mette Lise Djupdræt på e-mail eller telefon 33 63 10 33

Ønsker du at tale med en af vores rådgivere, så send os en mail eller ring på T 33 63 13 17