Toggle Mobile Menu Toggle Search

Naboskabet.dk

Hjemmesiden www.naboskabet.dk er et redskab udviklet til at tage pulsen på beboernes oplevelse af deres boligområde. På siden findes spørgeskemaer til undersøgelse af bl.a. beboernes tilfredshed med forskellige faktorer i deres boligområde. Undersøgelserne kan være et brugbart afsæt for forskellige indsatser i det pågældende boligområde.

Naboskabet.dk er udviklet af KAB og Nørregård-Nielsen & Rosenmeier, Rådgivende Sociologer ApS og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, Integrationsministeriet og Velfærdsministeriet.

Læs mere om projektet

Hent vejledningen til brug af naboskabet.dk

Hent flyer om naboskabet.dk