Toggle Mobile Menu Toggle Search

Vejen til social bæredygtighed

Almene boliger danner rammen om mange menneskers liv og hverdag. De rummer derfor også muligheden for nye og anderledes løsninger på nogle af velfærdsstatens mange udfordringer.

Det gode boligbyggeri med godt naboskab giver øget livskvalitet, og det er vigtigt for den sociale bæredygtighed, hvordan der skabes gode rammer for trivsel og social sammenhængskraft.

KAB har sammen med Teknologisk Institut udviklet et værktøj til hvordan man kan skabe den fysiske og sociale ramme i et byggeri, der understøtter og fremmer et godt socialt miljø.

Hent værktøjet Mennesket, boligen og lokalområdet

Gennem fem trin sikrer værktøjet, at den sociale dimension tænkes ind i byggeriet fra starten.

Læseren bliver ført igennem hvordan man kan tænke samspilsmuligheder mellem beboere, lokalområde og de fysiske rammer, og hvordan man vedligeholder den sociale dynamik når byggeriet står færdigt.

Værktøjet er udviklet som led i projektet ”Social innovation ved nybyggeri og omdannelser” på baggrund af et analysearbejde der er sammenfattet i en selvstændig analyserapport.

Projektet er støttet af Realdania.