Sociale viceværter

Der er i KAB ansat syv sociale viceværter, hvor de fem er ansat i forbindelse med en større boligsocial indsats med støtte fra Landsbyggefonden, og to er ansat direkte af en boligafdeling.

Hvis den sociale vicevært er ansat af boligafdelingen, vil det sige, at boligafdelingen har valgt at bruge penge af sit budget på at have denne service. Du har mulighed for at få hjælp af en af KAB’s sociale viceværter, hvis du bor i:

 • Lundtoftegade
 • Sjælør Boulevard
 • Kgs. Enghave
 • Titanparken
 • Tingbjerg
 • Øbrohus
 • Guldbergs Have – Jagtvejskarréerne A&B – 1024 og Tagensvej 1025
 • Nørrebro Vænge

Henvend dig på ejendomskontoret i din boligafdeling, hvis du vil tale med en social vicevært.

Hvad laver en social vicevært?

Den sociale vicevært er en ekstra service for beboerne og er med til at mindske afdelingens udgifter. Viceværten er både synlig og opsøgende og har bl.a. fokus på at reducere nabokonflikter og øge trivsel og tryghed i boligområdet.

Den sociale vicevært har fire vigtige arbejdsområder:

1. Hjælpe beboere

 • Rådgiver om økonomi
 • Vejleder om det at bo alment
 • Er sparringspartner i forbindelse med formulering af ansøgninger
 • Støtter beboeren i kontakt til læge, hospital o.a.
 • Støtter udsatte beboere i deres handlemuligheder

2. Kan hjælpe boligselskabet og den lokale drift

 • Samarbejder tæt med den lokale drift og følger op med beboerkontakt
 • Støtter beboere i forhold til vedligeholdelse af lejemål
 • Indgår aftaler omkring huslejerestancer
 • Nedbringer antallet af fogedudsættelser
 • Mægler ved nabokonflikter

3. Brobygger til kommunen

 • Forhandler i forbindelse med restancesager
 • Hjælper ved problemer med udbetaling af ydelser
 • Vejleder ved ansøgning om boligstøtte
 • Er tovholder ved hjælp til børnefamilier
 • Har kontakt til jobcentret
 • Etablerer netværksstøtte
 • Har kontakt til hjemmehjælp/den sociale hjemmepleje

4. Kan være brobygger til andre myndigheder

 • Støtter i forbindelse med skilsmisse- og samværssager
 • Er tovholder ved hjælp til beboere med psykiske lidelser
 • Rådgiver i forhold til ansøgninger om statsborgerskab og opholdstilladelse

Hvis din boligafdeling overvejer selv at ansætte en social vicevært og/eller du vil vide mere om sociale viceværter i KAB, kan du downloade pjecen "Guidelines for sociale viceværter"

Læs også evalueringen af den sociale vicevært i Titanparken

Du er også velkommen til at kontakte Per Faurby pfa@kab-bolig.dk T 38 38 18 29 eller Eva Storm est@kab-bolig.dk T 33 63 12 88