Drift af varmeanlæg

Minimum en gang om året gennemgår en varmekonsulent fra KAB, sammen med driftspersonalet jeres varmeanlæg for at sikre, at det fungerer optimalt. Varmekonsulenten fungerer i det daglige som sparringspartner og ”hotlinefunktion” efter princippet hjælp-til-selvhjælp. 

Varmekonsulenten sørger for, at driftspersonalet har de nødvendige kvalifikationer, der gør det muligt at passe varmeanlægget optimalt. Det er altid den samme varmekonsulent, der er tilknyttet de samme afdelinger.

Driftsjournaler og ressourceovervågning

Hver måned gennemgår varmekonsulenten den lovpligtige indrapportering fra driftsjournalerne. Ligeledes gennemgås alarmlisterne fra ressourceadministrationssystemet, hvilket sikrer at uregelmæssigheder hurtigt konstateres.

Rådgivning ved større renoveringsopgaver

Ved større renoveringsopgaver på ejendommens tekniske anlæg vil varmekonsulenten assistere afdelingen i forhold til valg af rådgivere og leverandører. Derved sikres det, at afdelingsbestyrelser og driftspersonale altid har tilknyttet en person, de kender som samarbejdspartner.