Overvågning af ressourceforbrug

Hver måned modtager de afdelinger, der er tilmeldt KAB's ressourceadministrationssystem en rapport, der viser, hvordan udviklingen i ressourceforbruget forløber. I tal og grafik fortæller rapporten både om det faktiske forbrug og om, hvordan forbruget forholder sig til de budgetter, der er lagt for afdelingen.

Afdelingerne kan selv vælge, om de ønsker både vand, varme og el overvåget eller kun enkelte områder.

Alarmer ved afvigende forbrug

Konstateres der et afvigende forbrug, udløser det en alarm. Ikke kun på ejendomsniveau, men helt nede på den enkelte måler, hvor der er lagt et månedligt forbrugsbudget for lige præcis den måned, det drejer sig om. Specielt omkring afkøling af fjernvarmevand er det vigtigt hurtigt og præcist at kunne agere på afvigelser, hvis store udgifter skal undgås. Udløses der en alarm, vil dette fremgå af den månedlige rapport, der sendes til afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer og afdelingens tilknyttede varmetekniker.