Undervisning af bestyrelser og driftspersonale

KAB’s energidriftsområde tilbyder undervisning til boligafdelingernes bestyrelser, driftspersonale samt andre med tilknytning til afdelingernes ressourceanvendelse.

Fugt- og skimmelsvampundersøgelser

Inden for de seneste år er der kommet større opmærksomhed på de problemer, som fugt og skimmelsvampe kan forårsage i boliger. Vi har udviklet forskellige analysemetoder og tilbyder jer hjælp til at dokumentere årsager til skimmel og forslag til hvilke løsninger, I kan tage i brug for at løse problemet.

Afhjælpning af varmeproblemer i boliger

Loven om individuel varmeafregning har medført nye problemstillinger omkring boligopvarmning. Vores energidriftsområde har udviklet analysemetoder, der dokumenterer årsager til manglende varme i boliger. Metoderne beskriver samtidig hvilke løsninger, der kan tages i brug for at løse problemet.

Hjælp ved nyansættelser

I forbindelse med nyansættelser hjælper vi afdelingsbestyrelser, ansættelsesudvalg og inspektører med at afklare kompetenceforhold i forbindelse med ansøgeres egnethed i forhold til driften af tekniske anlæg.

KAB-statistik

Som en del af ressourceovervågningen udarbejder vi statistikker over forbrug af vand, varme og el. Disse statistikker indgår i den årlige KAB statistik og fungerer i det daglige som rådgivnings- og planlægningsværktøj for varmekonsulenterne.

CTS

I de tilfælde hvor afdelingerne har en særlig aftale, kan Energidriftsområdet tilbyde forskellige løsninger på CTS-styring (central tilstandsstyring) af ejendommens varmeanlæg.