Formålet med opgavegrupper

Formålet med opgavegrupper er, at:

  • Styrke samarbejdet på tværs i boligorganisationer
  • Inddrage dem, der oplever udfordringerne
  • Finde gode løsninger på konkrete udfordringer
  • Udvikle det formelle beboerdemokratiske arbejde og sikre, at nye idéer får plads
  • Sikre at flere stemmer høres

En opgavegruppe kan nedsættes, fx når organisationsbestyrelsen har brug for input eller forslag til løsninger på en bestemt opgave. Emnet kan fx være:

  • Hvordan øger vi brugen af vores beboerlokaler?
  • Hvordan understøtter vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem beboere, beboervalgte og vores medarbejdere i driften?
  • Hvordan kan vi forny vores afdelingsmøder?

Det er organisationsbestyrelsen, som nedsætter opgavegrupper på organisationsniveau.

Opgavegruppekonceptet kan også anvendes på afdelingsniveau, hvor afdelingsbestyrelser nedsætter grupperne og emnet er mere lokalt for afdelingen. Der er udarbejdet tilsvarende materiale, som afdelingsbestyrelser kan tage udgangspunkt i, hvis de ønsker at nedsætte en opgavegrupper.