Visualisering af Ovalen

Ovalen

Boligselskabet AKB, Albertslund etablerer et nyt bofællesskab for aktive mennesker +55 i Roholmparken i Albertslund

Logo for Boligselskabet AKB, AlbertslundOvalen består af 51 boliger, i et byggeri på to etager. Bofællesskabet rummer boliger på mellem 65 og 105 m2 inkl. andel af fællesarealer. Ambitionen er at etablere en beboergruppe i Ovalen med:

  • En bred aldersspredning
  • En blanding af erhvervsaktive og pensionister
  • En blandet social og erhvervsmæssig baggrund
  • Lige mange mænd og kvinder
  • Lige mange singler og par

Vigtige datoer

Datoerne er foreløbige og kan ændre sig løbende.
Udlejningsbrochure på hjemmesiden 02-10-2023
Informationsmøde i Albertslund Musikteater 02-10-2023
Ansøgning til fokusgruppe 2-22/10-2023
Fokusgruppemøde 1 30-10-2023
Udlejningsbudget på hjemmesiden 01-11-2023
Lodtrækning og boligtildeling 17-04-2024
Underskrevet lejekontrakt sendes retur til KAB 15-05-2024
Ambassadør indflytning 15-09-2024
Nøgleudlevering og indflytning 01-10-2024

 

Om boligerne

Ovalen indeholder 5 boligtyper, der varierer fra 61 - 105 m². Alle boligerne består af en åben del med et gennemgående alrum/stue med lys fra to facader og en mere privat del med værelser og en toiletkerne i midten. I stueetagen har hver bolig adgang til en privat have, og alle boliger på 1. sal har altan. En ekstra loftshøjde under det skrå tag giver større rumlighed og mere lys på 1. sal.

Bofællesskabets 51 boliger og fælleslokaler, er organiseret i 2 etager omkring et ovalformet gårdrum. På den måde er der skabt en bebyggelse, hvor der ingen blinde ender er, og hvor man overalt i bebyggelsen kan have kontakt til sine naboer. Ovalens geometri giver gode rumlige oplevelser i boligen og dens skråtstillede vægge danner rum, der åbner sig op mod opholdsrum og have.

Fællesarealer

Ovalen omkranser et stort, grønt hjerte, der er bofællesskabets største fællesrum. Langs ydersiden af Ovalen har hver bolig i stueetagen en privat have og boligerne på første sal en altan.

Fælleslokalerne er placeret sådan, at de kobler bebyggelsen til omgivelserne. Det største fællesrum, cafeen, ligger ud mod en kommende plads, syd for bebyggelsen. De øvrige fællesrum ligger ud mod stien og parken. For alle fællesrum gælder det, at facaden kan åbnes op, sådan at fællesskabet kan trækkes udenfor og man kan invitere naboerne indenfor til fælles aktiviteter på tværs i kvarteret. Elevatorer er også placeret i portene, så adgang til første sal sker herfra.

En café og fælleslokaler indbyder til kreative aktiviteter som fx møder, læsning eller yoga. Der er også et værksted, der kan anvendes til håndværk, reparationer, kunst eller brygning og en grøn gård, som kan dyrkes i fællesskab.

Område og nærmiljø

Ovalen opføres i Roholmparken, der samtidig udvikles til en bydelspark. Nærmeste nabo bliver et andet seniorbofællesskab, der opføres af den private ejendomsudvikler Propreco.

Ovalen viderefører i sin form det landskabelige greb fra Roholmparken, der oprindeligt blev tegnet som en række grønne ovale rum omkranset af træer.

Man ankommer nemt til bofællesskabet i bil via adgangsvejen fra Roholmsvej, på cykel ad stien gennem parken eller med en af flere busforbindelser der stopper tæt på bofællesskabet. Parkering og små private haver er fordelt langs bebyggelsens kant. Herfra bevæger man sig ind i bebyggelsen gennem fire store porte, hvorfra man via en indre adgangssti eller svalegang på 1. sal kan komme sig ud til de enkelte boliger.

Udlejningsmetode

Du kan søge en bolig i Ovalen, hvis du er over 55 år og uden hjemmeboende børn.

  • Borgere i Albertslund Kommune har fortrinsret til boligerne.

Fokusgruppe

For at komme i betragtning til en bolig skal du være med i fokusgruppen for Ovalen og have deltaget i alle møder i møderækken (eller meldt afbud med gyldig grund som fx sygdom eller planlagt ferie).

Deltagerne i fokusgruppen involveres i en proces med at skabe bofællesskabet Ovalen.

Der er lukket for ansøgning til fokusgruppen.

Lodtrækning

Der tilstræbes at fokusgruppen ikke overstiger 100 husstande. Hvis tilmelding til fokusgruppen overstiger 100 husstande, trækkes der lod blandt dem der har tilmeldt sig indenfor tilmeldingsfristen.

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

De beboere som ikke har fået en bolig i første omgang udgør ventelisten til seniorbofællesskabet.

Husleje, forbrug og energi

Når udlejningsbudgettet kommer på hjemmesiden, kan du se husleje, indskud og acontoudgifter.

Ventilation og energiforsyning
Der er mekanisk balanceret varmegenvinding. Emhætter er tilsluttet ventilationsanlægget, som er forsynet med nødvendige spjæld for maksimal varmegenvinding.

Energiforsyningen er fjernvarme.

Boligstøtte

Lejere med eget køkken og fast bopæl har mulighed for at søge boligstøtte.

Beregn din boligstøtte her. (beløbet er vejledende)

Indflytningsproces

Når du har underskrevet din lejekontrakt, får du nærmere information vedrørende indflytning. 

Gå ikke glip af vigtig information

Denne side opdateres løbende. Tilmeld dig nyhedsbrevet for dette byggeri for at holde dig opdateret.