Visualisering af Ovalen

Ovalen

Boligselskabet AKB, Albertslund etablerer et nyt bofællesskab for aktive mennesker +55 i Roholmparken i Albertslund.

Logo for Boligselskabet AKB, AlbertslundOvalen består af 50 boliger, i et byggeri på to etager. Bofællesskabet rummer boliger på mellem 65 og 105 m2 inkl. andel af fællesarealer.

Derudover er der en café og fælleslokaler der indbyder til kreative aktiviteter som fx møder, læsning eller yoga. Der er også et værksted, der kan anvendes til håndværk, reparationer, kunst eller brygning og en grøn gård, som kan dyrkes i fællesskab.

Ambitionen er at etablere en beboergruppe i Ovalen med:

  • En bred aldersspredning
  • En blanding af erhvervsaktive og pensionister
  • En blandet social og erhvervsmæssig baggrund
  • Lige mange mænd og kvinder
  • Lige mange singler og par


Vigtige datoer

Udlejningsbrochure klar: 15-01-2023
Udlejningsbudget klar: 15-01-2023
Fremvisning / åbent hus: Dato på vej
Informationsmøde: 01-03-2023
Opskrivning på interesseliste: 01-03-2023
Ansøgningsskema åbner: 02-05-2023
Ansøgningsskema lukker: 07-05-2023
Alle ansøgere får svar på deres ansøgning: 01-06-2023
Lodtrækning om adressetildeling: 01-09-2023
Udsendelse af lejekontrakt: 15-09-2023
Kontrakter skrevet under og indskud er betalt: 01-10-2023
1. beboermøde og fremvisning af kontraktbolig: 15-10-2023
Første måneds husleje er betalt: Dato på vej
Nøgleudlevering og indflytning 01-03-2024

 

 Virtuel tur og plantegninger

3D billeder af udvalgte boliger er på vej. Når udlejningsbrochuren kommer på hjemmesiden, vil der være plantegninger af alle boligtyper.

Udlejningsmetode

Du kan søge en bolig i Ovalen, hvis du er over 55 år og uden hjemmeboende børn.

Borgere i Albertslund Kommune har fortrinsret til boligerne.

Interesseliste

For at komme i betragtning til en bolig skal du være med i interessegruppen for Ovalen og have deltaget i alle møder i møderækken (eller meldt afbud med gyldig grund som fx sygdom eller planlagt ferie).

Deltagerne i interessegruppen involveres i en proces med at skabe bofællesskabet Ovalen.

Du kan tilmelde dig interessegruppen på informationsmødet.

Lodtrækning

Der tilstræbes at interessegruppen ikke overstiger 100 husstande. Hvis tilmelding til interessegruppen overstiger 100 husstande, trækkes der lod blandt dem der har tilmeldt sig indenfor tilmeldingsfristen.

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

De beboere som ikke har fået en bolig i første omgang udgør ventelisten til seniorbofællesskabet.

Område og nærmiljø

Ovalen opføres i Roholmparken, der samtidig udvikles til en bydelspark. Nærmeste nabo bliver et andet seniorbofællesskab, der opføres af den private ejendomsudvikler Propreco.

Ovalen viderefører i sin form det landskabelige greb fra Roholmparken, der oprindeligt blev tegnet som en række grønne ovale rum omkranset af træer. Ovalen omkranser et stort, grønt hjerte, der er bofællesskabets største fællesrum. Langs ydersiden af Ovalen har hver bolig i stueetagen en privat have og boligerne på første sal en altan.

Fælleslokalerne er placeret sådan, at de kobler bebyggelsen til omgivelserne. Det største fællesrum, cafeen, ligger ud mod en kommende plads, syd for bebyggelsen. De øvrige fællesrum ligger ud mod stien og parken.

For alle fællesrum gælder det, at facaden kan åbnes op, sådan at fællesskabet kan trækkes udenfor og man kan invitere naboerne indenfor til fælles aktiviteter på tværs i kvarteret. Elevatorer er også placeret i portene, så adgang til første sal sker herfra.

Husleje, forbrug og energi

Når udlejningsbudgettet kommer på hjemmesiden, kan du se husleje, indskud og acontoudgifter.

Information om energikilder til opvarmning af boliger og fællesarealer er på vej. 

Boligstøtte

Lejere med eget køkken og fast bopæl har mulighed for at søge boligstøtte.

Beregn din boligstøtte her. (beløbet er vejledende)

Indflytningsproces

Når du har underskrevet din lejekontrakt, får du nærmere information vedrørende indflytning. 

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende. Tilmeld dig nyhedsbrevet for Ovalen for at holde dig opdateret.