Der er i øjeblikket problemer med at logge på Mit KAB. Årsagen skyldes driftsforstyrrelser hos Nets. Prøv venligst igen senere.
Visualisering af Ovalen

Ovalen

Boligselskabet AKB, Albertslund etablerer et nyt bofællesskab for aktive mennesker +55 i Roholmparken i Albertslund

Logo for Boligselskabet AKB, AlbertslundOvalen består af 50 boliger, i et byggeri på to etager. Bofællesskabet rummer boliger på mellem 65 og 105 m2 inkl. andel af fællesarealer. Ambitionen er at etablere en beboergruppe i Ovalen med:

  • En bred aldersspredning
  • En blanding af erhvervsaktive og pensionister
  • En blandet social og erhvervsmæssig baggrund
  • Lige mange mænd og kvinder
  • Lige mange singler og par

Vigtige datoer

Datoerne er foreløbige og kan ændre sig løbende.
Udlejningsbrochure på hjemmesiden 15-05-2023
Udlejningsbudget på hjemmesiden 15-05-2023
Åbent hus Dato på vej
Informationsmøde Dato på vej
Ansøgningsskema åbner Dato på vej
Ansøgningsskema lukker Dato på vej
Alle ansøgere får svar på deres ansøgning Dato på vej
Lodtrækning om adressetildeling Dato på vej
Lejekontrakt udsendes Dato på vej
Underskrevet lejekontrakt sendes retur til KAB Dato på vej
1. beboermøde og fremvisning af kontraktbolig Dato på vej
Indskud betales Dato på vej
Husleje betales Dato på vej
Nøgleudlevering og indflytning 01-06-2024


Plantegninger

Når udlejningsbrochuren kommer på hjemmesiden, kan du se plantegninger af alle boligtyper.

Om boligerne

Information om boligerne er på vej.

Fællesarealer

En café og fælleslokaler indbyder til kreative aktiviteter som fx møder, læsning eller yoga. Der er også et værksted, der kan anvendes til håndværk, reparationer, kunst eller brygning og en grøn gård, som kan dyrkes i fællesskab.

Område og nærmiljø

Ovalen opføres i Roholmparken, der samtidig udvikles til en bydelspark. Nærmeste nabo bliver et andet seniorbofællesskab, der opføres af den private ejendomsudvikler Propreco.

Ovalen viderefører i sin form det landskabelige greb fra Roholmparken, der oprindeligt blev tegnet som en række grønne ovale rum omkranset af træer. Ovalen omkranser et stort, grønt hjerte, der er bofællesskabets største fællesrum. Langs ydersiden af Ovalen har hver bolig i stueetagen en privat have og boligerne på første sal en altan.

Fælleslokalerne er placeret sådan, at de kobler bebyggelsen til omgivelserne. Det største fællesrum, cafeen, ligger ud mod en kommende plads, syd for bebyggelsen. De øvrige fællesrum ligger ud mod stien og parken.

For alle fællesrum gælder det, at facaden kan åbnes op, sådan at fællesskabet kan trækkes udenfor og man kan invitere naboerne indenfor til fælles aktiviteter på tværs i kvarteret. Elevatorer er også placeret i portene, så adgang til første sal sker herfra.

Udlejningsmetode

Du kan søge en bolig i Ovalen, hvis du er over 55 år og uden hjemmeboende børn.

Borgere i Albertslund Kommune har fortrinsret til boligerne.

Interesseliste

For at komme i betragtning til en bolig skal du være med i interessegruppen for Ovalen og have deltaget i alle møder i møderækken (eller meldt afbud med gyldig grund som fx sygdom eller planlagt ferie).

Deltagerne i interessegruppen involveres i en proces med at skabe bofællesskabet Ovalen.

Du kan tilmelde dig interessegruppen på informationsmødet.

Lodtrækning

Der tilstræbes at interessegruppen ikke overstiger 100 husstande. Hvis tilmelding til interessegruppen overstiger 100 husstande, trækkes der lod blandt dem der har tilmeldt sig indenfor tilmeldingsfristen.

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

De beboere som ikke har fået en bolig i første omgang udgør ventelisten til seniorbofællesskabet.

Husleje, forbrug og energi

Når udlejningsbudgettet kommer på hjemmesiden, kan du se husleje, indskud og acontoudgifter.

Information om energikilder til opvarmning af boliger og fællesarealer er på vej. 

Gå ikke glip af vigtig information

Denne side opdateres løbende. Tilmeld dig nyhedsbrevet for dette byggeri for at holde dig opdateret.

Boligstøtte

Lejere med eget køkken og fast bopæl har mulighed for at søge boligstøtte.

Beregn din boligstøtte her. (beløbet er vejledende)

Indflytningsproces

Når du har underskrevet din lejekontrakt, får du nærmere information vedrørende indflytning.