Visualisering af Papirøen i Københavns Inderhavn.

Papirøen i København

Boligselskabet AKB, København opfører et blandet byggeri med familieboliger, ungdomsboliger og et bofællesskab på Papirøen i Københavns Inderhavn

Logo for Boligselskabet AKB, AlbertslundDer bliver bygget 300 boliger på Papirøen, hvoraf en fjerdedel er almene. 

Boligerne bliver af varierende størrelse, og får adgang til en stor fælles taghave.

Tidsplan for byggeriet er på vej.

Vi sender information om udlejningsprocessen ud til alle via Papirøens nyhedsbrev torsdag den 15. juni 2023.


Plantegninger

Når udlejningsbrochuren kommer på hjemmesiden, kan du se plantegninger af alle boligtyper.

Om boligerne

De almene boliger på Papirøen fordeler sig på følgende boligtyper:

  • 4 familieboliger på 115 m2
  • 6 små familieboliger på ca. 50 m2
  • 22 ungdomsboliger på 40-50 m2
  • 53 boliger i bofællesskab på 72-115 m2

Område og nærmiljø

Der opføres 40.000 etm. blandet bebyggelse på Papirøen, hvoraf ca. 6.800 etm. er alment boligbyggeri. Alle bygninger er placeret med et grønt fællesareal/ tagterrasse i midten. Under bebyggelsen etableres kælder i 2 plan. Stue-etagerne er fastlagt til udadvendte aktiviteter som fx caféer. Dette er ikke en del af den almene bebyggelse med undtagelse af depoter i kælderen.

Visionen for projektet på Christiansholm (Papirøen) er at skabe en ø, som fejrer byens kultur og mangfoldige hverdagsliv. Der tilstræbes en varieret bebyggelse med blandede boligtyper og attraktive byrum for beboerne og for byen. Arkitekturen i tegl og beton skaber en god helhedsvirkning med omgivelserne, og nyfortolker Holmens og Christianshavns pakhuse.

Udlejningsmetode

Vi forventer, at boligerne bliver lejet ud til interesserede, der engagerer sig i en fælles proces, som varer i ca. 1 år. Processen starter i sommeren 2023. Er der flere interesserede end der er boliger, kan den endelige udvælgelse ske ved lodtrækning.

Det er ikke et krav, at du er skrevet på venteliste for at kunne deltage i processen. Indkaldelse til det første procesmøde sker via nyhedsbrevet for Papirøen.

Vi sender information ud til alle via Papirøens nyhedsbrev torsdag den 15. juni 2023.

Husleje, forbrug og energi

Huslejen kommer til at ligge på ca 4.470 kr. for de mindste boliger og 12.210 kr. om måneden for de største boliger.

Information om husleje og energi er på vej.

Boligstøtte

Information er på vej.

Indflytningsproces

Når du har underskrevet din lejekontrakt, får du nærmere information vedrørende indflytning. 

Gå ikke glip af vigtig information

Denne side opdateres løbende. Tilmeld dig nyhedsbrevet for dette byggeri for at holde dig opdateret.

Tegning: Cobe
Almene boliger set fra ankomsten til øen
Tegning: Cobe
Almene boliger set fra Den grønne hal