Visualisering af Papirøen i Københavns Inderhavn.

Papirøen i København

Boligselskabet AKB, København opfører et blandet byggeri med familieboliger, ungdomsboliger og et bofællesskab på Papirøen i Københavns Inderhavn.

Boligerne fordeler sig på følgende typer:

- 4 familieboliger på 115 m2
- 6 små familieboliger på ca. 50 m2
- 22 ungdomsboliger på 40-50 m2
- 53 boliger i bofællesskab på 72-115 m2


Der er forventet indflytning 1. maj 2024.

Udlejningsproces

Vi forventer, at boligerne bliver lejet ud til interesserede, der engagerer sig i en fælles proces, som varer i ca. 1 år. Processen starter i foråret 2023. Er der flere interesserede end der er boliger, kan den endelige udvælgelse ske ved lodtrækning.

Det er ikke et krav, at du er skrevet på venteliste for at kunne deltage i processen. Indkaldelse til det første procesmøde sker via nyhedsbrevet for Papirøen.

Beskrivelse af projektet

Visionen for projektet på Christiansholm (Papirøen) er at skabe en ø, som fejrer byens kultur og mangfoldige hverdagsliv. Der tilstræbes en varieret bebyggelse med blandede boligtyper og attraktive byrum for beboerne og for byen. Arkitekturen i tegl og beton skaber en god helhedsvirkning med omgivelserne, og nyfortolker Holmens og Christianshavns pakhuse.

Der opføres 40.000 etm. blandet bebyggelse, hvoraf ca. 6.800 etm. er alment boligbyggeri. Alle bygninger er placeret med et grønt fællesareal/ tagterrasse i midten. Under bebyggelsen etableres kælder i 2 plan. Stue-etagerne er fastlagt til udadvendte aktiviteter som fx caféer. Dette er ikke en del af den almene bebyggelse med undtagelse af depoter i kælderen.

Tegning: Cobe
Almene boliger set fra ankomsten til øen
Tegning: Cobe
Almene boliger set fra Den grønne hal

Indflytning

Det almene byggeri forventes at starte i 3. kvt. 2021. Der er forventet indflytning 1. maj 2024.

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende med information om byggeriet.
Hold dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for Papirøen.