For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.
Visualisering af Papirøen i Københavns Inderhavn.

Papirøen i København

Boligselskabet AKB, København opfører et blandet byggeri med familieboliger, ungdomsboliger og et bofællesskab på Papirøen i Københavns Inderhavn.

Boligerne fordeler sig på følgende typer:

- 4 familieboliger på 115 m2
- 6 små familieboliger på ca. 50 m2
- 22 ungdomsboliger på 40-50 m2
- 53 boliger i bofællesskab på 72-115 m2

Beskrivelse af projektet

Visionen for projektet på Christiansholm (Papirøen) er at skabe en ø, som fejrer byens kultur og mangfoldige hverdagsliv. Der tilstræbes en varieret bebyggelse med blandede boligtyper og attraktive byrum for beboerne og for byen. Arkitekturen i tegl og beton skaber en god helhedsvirkning med omgivelserne, og nyfortolker Holmens og Christianshavns pakhuse.

Der opføres 40.000 etm. blandet bebyggelse, hvoraf ca. 6.800 etm. er alment boligbyggeri. Alle bygninger er placeret med et grønt fællesareal/ tagterrasse i midten. Under bebyggelsen etableres kælder i 2 plan. Stue-etagerne er fastlagt til udadvendte aktiviteter som fx caféer. Dette er ikke en del af den almene bebyggelse med undtagelse af depoter i kælderen.

Tegning: Cobe
Almene boliger set fra ankomsten til øen
Tegning: Cobe
Almene boliger set fra Den grønne hal

Indflytning

Det almene byggeri forventes at starte i 3. kvt. 2021. Der er forventet indflytning i starten af 2024.

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende med information om byggeriet.
Hold dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for Papirøen.