Pas på huslejen 2.0 - bæredygtig drift

Pas på huslejen 3.0 – bæredygtig drift

I KAB-Fællesskabet vil vi være mere bæredygtige, og vi vil sænke driftsudgifterne. Det kan vi gøre med en helhedsorienteret indsats, hvor vi både har fokus på de langsigtede udgifter, på en effektiv drift og på trivslen i boligafdelingerne.

Projektet har fokus på afdelingernes økonomi og beboernes husleje, uanset om initiativet omhandler henlæggelser, indkøb eller energi. Bæredygtig drift handler om, at det skal være let at vælge den bæredygtige løsning.

Der er stor fokus på data, så bestyrelser og driften kan følge udviklingen og sætte de aktiviteter i gang, der netop er relevante for dem. Dette arbejde vil blandt andet understøtte, at KAB-Fællesskabet lever op til regeringens besparelseskrav.

Læs folder om bæredygtig drift

Grønne områder

Trivsel er noget at det allervigtigste i vores hverdag, og vi ved, at grønne områder er med til at højne trivslen. Men grønne områder er også vigtige, fordi det er her, at dyr, insekter og planter lever i byerne. Der har været en drastisk tilbagegang af alle disse former for liv. Med den store mængde grønne arealer, der er i KAB-Fællesskabet, har vi et ansvar og en mulighed for at være med til bremse den negative udvikling. Her er der fokus på grøn bæredygtighed og en effektiv drift.

Læs mere om signaturprojektet Vild Med Vilje

Forebyggelse af vandskader

Uønsket vand er en dyr affære, og det kan lave omfattende skader på en bygning. Det gælder både regnvand i kælderen og vand i væggen efter et sprunget vandrør. Vi ser desværre alt for ofte, at der går for lang tid, inden de skjulte installationer som rør bliver skiftet, og at der først kommer fokus på kælderen, når der har været oversvømmelse. Udover de store personlige gener ved vandskader er en stor afledet effekt en høj forsikringspræmie, og det vil vi også gerne til livs.   

Udbud og indkøb

Storindkøb af fx vaskemaskiner til et vaskeri kan spare boligafdelingerne for mange penge. Det samme kan indkøb via en fælles indkøbsportal, hvor både transport og et lager i boligafdelingen undgås og skarpe priser opnås. På grund af KAB-Fællesskabets størrelse og de indkøb, vi laver tilsammen, kan vi sikre skarpe priser og et bedre fokus på bæredygtighed.

Henlæggelser

En sund økonomi er en forudsætning for at kunne vedligeholde og renovere afdelingens bygninger og udeområder. Det er derfor vigtigt, at der bliver henlagt tilstrækkeligt med midler i afdelingernes budgetter. Men det kan være svært at få godkendt de ’usynlige’ projekter på et afdelingsmøde, som fx nye faldstammer eller rør. Derfor skal et passende henlæggelsesniveau sikres, og der skal i vedligeholdelsesplanerne afsættes beløb til fremtidig vedligeholdelse.

Data

Et godt grundlag for at kunne holde huslejen i ro er overblik over de enkelte konti i en afdeling og deres udviklingen. Årligt laves overblik til både boligorganisationer og afdelingsbestyrelser. Samtidig samles også gode ideer og inspiration til, hvad I kan sætte i værk i den enkelte afdeling.

Energi

Det er både den enkelte beboer og hele afdelingen, der bruger energi.Dermed er der flere steder med potentiale for besparelser. Det kan være gennem CTS-hosting af varmecentraler, LED-belysning og vandsparende perlatorer.

Foto: Lars Bertelsen og Thomas Brolyng