Fredag den 9. december 2022 lukker vi for mail- og telefonsupport kl. 13. Vi henviser til Mit KAB og til vores hjælp- og kontaktsider.
Pas på huslejen 2.0 - bæredygtig drift

Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift

I KAB-Fællesskabet vil vi være mere bæredygtige, og vi vil sænke driftsudgifterne. Det kan vi gøre med en helhedsorienteret indsats, hvor vi både har fokus på de langsigtede udgifter, på en effektiv drift og på trivslen i boligafdelingerne.

Projektet om bæredygtig drift har fokus på, at det skal være nemt og ukompliceret at ændre driftsvaner. Vi arbejder derfor med en ”plug and play” tilgang. Herudover har alle initiativer, uanset om de skaber tryghed eller større biodiversitet, fokus på afdelingens økonomi og beboernes husleje.

Vi har en række fokusområder, hvor vi vil arbejde målrettet for at sammentænke den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i den daglige drift.

Smart drift

Smart drift dækker over en bred vifte af tiltag. Vi kigger bl.a. på CTS-hosting og optimering af varmecentraler, og vi vil optimere brugen af de IT-systemer, der allerede er i driften fx til syn, opgavefordeling og indrapportering af fejl i boligen. Men det handler også om at dele maskinerne i driften.

Ejendomskontorerne

KAB-Fællesskabet har tilsammen over 400 boligafdelinger, og mange af dem ligger tæt på hinanden. Vi vil kigge på muligheden for at etablere driftsfællesskaber og undersøge, hvilken ledelsesform der bedst understøtter en moderne driftsorganisation.

Grønne områder

Trivsel er noget at det allervigtigste i vores hverdag, og vi ved, at grønne områder er med til at højne trivslen. Men grønne områder er også vigtige, fordi det er her, at dyr, insekter og planter lever i byerne. Der har været en drastisk tilbagegang af alle disse former for liv. Med den store mængde grønne arealer, der er i KAB-Fællesskabet, har vi et ansvar og en mulighed for at være med til bremse den negative udvikling. Her er der fokus på grøn bæredygtighed og en effektiv drift.

Læs mere om vores andet signaturprojekt om biodiversitet Vild Med Vilje.

Brandsikkerhed

En lille brand kan have katastrofale følger for den enkelte beboer og store økonomiske konsekvenser for afdelingen. Der er kommet skærpede regler for brandsikring, og vi vil her kigge nærmere på, hvad KAB kan tilbyde for at understøtte en høj brandsikkerhed – både i afdelingerne og hos beboerne. Udover større tryghed kan det også være med til at holde forsikringspræmierne i ro.

Forebyggelse af vandskader

Uønsket vand er en dyr affære, og det kan lave omfattende skader på en bygning. Det gælder både regnvand i kælderen og vand i væggen efter et sprunget vandrør. Vi ser desværre alt for ofte, at der går for lang tid, inden de skjulte installationer som rør bliver skiftet, og at der først kommer fokus på kælderen, når der har været oversvømmelse. Udover de store personlige gener ved vandskader er en stor afledet effekt en høj forsikringspræmie, og det vil vi også gerne til livs.   

Udbud og indkøb

Storindkøb af fx vaskemaskiner til et vaskeri kan spare boligafdelingerne for mange penge. Det samme kan indkøb via en fælles indkøbsportal, hvor både transport og et lager i boligafdelingen undgås og skarpe priser opnås. På grund af KAB-Fællesskabets størrelse og de indkøb, vi laver tilsammen, kan vi sikre skarpe priser og et bedre fokus på bæredygtighed.

Sociale forhold

Det sociale liv i afdelingerne er vigtigt for fællesskabet, naboskabet og beboerne. Selvom mange passer godt på deres afdeling og værner om fællesskabet, er det ikke altid let at få gang i det sociale liv. Vi vil hjælpe det på vej med inspiration samt nogle lette "plug and play" løsninger. Det kan være lektiehjælp, opgangsmøder, børneafdelingsmøder eller beboerhaver.

Henlæggelser

En sund økonomi er en forudsætning for at kunne vedligeholde og renovere afdelingens bygninger og udeområder. Det er derfor vigtigt, at der bliver henlagt tilstrækkeligt med midler i afdelingernes budgetter. Men det kan være svært at få godkendt de ’usynlige’ projekter på et afdelingsmøde, som fx nye faldstammer eller rør. Derfor skal et passende henlæggelsesniveau sikres, og der skal i vedligeholdelsesplanerne afsættes beløb til fremtidig vedligeholdelse.

Foto: Lars Bertelsen og Thomas Brolyng