Presserum

Journalister, der vil vide mere om vores arbejde, eller ønsker en kommentar til aktuelle initiativer og problemstillinger inden for vores område, er altid velkomne til at kontakte os.

Kommunikation

Annette Sadolin

Kommunikations- og pressekonsulent

Marianne Svolgaard

Kommunikations- og pressekonsulent

Anette Hertz

Kommunikationschef

Direktion

Jens Elmelund

Administrerende direktør

Se mere

Baggrund

Jens Elmelund tiltrådte som administrerende direktør for KAB den 1. januar 2014.

Jens Elmelund er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet i 1992 og har siden haft en række kommunale chef- og direktør stillinger. Blandt andet som chef for kontoret for administration og it i KL og som udviklingsdirektør i Københavns Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning.

Medlem af BL’s bestyrelse
Medlem af ASA (Alment Samfundsansvar)
Medlem af bestyrelsen Professionshøjskolen
Metropol
Medlem af Nykredits kontaktudvalg for alment
byggeri
Næstformand i Landsbyggefonden
Formand for Mariahjemmene
Medlem af bestyrelsen for Fonden Svinkløv

Download fotos

Jens_Elmelund_tryk_HighRes Jens_Elmelund_web_LowRes

Sanne Kjær

Kundedirektør

Se mere

Baggrund

Sanne Kjær tiltrådte som kundedirektør i KAB den 1. november 2017. 

Sanne Kjær er uddannet jurist fra Århus Universitet i 1997. Tidligere ansat i Miljø-ministeriet, Naturstyrelsen, By- og Landskabs-styrelsen og Naturklagenævnet med ansvar for administration af statens arealer og ejendomme. Senest ansat som underdirektør i SKAT Kundeservice, med fokus på at rydde op og øge kvaliteten i ejendomsvurderingerne.

Download fotos

Sanne_Kjaer_tryk_HighRes Sanne_Kjaer_web_LowRes

Rolf Andersson

Byggedirektør

Se mere

Baggrund

Rolf Andersson tiltrådte som byggechef i KAB den 26. januar 2004

Rolf Andersson er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1988 og efter uddannelsen ansat i AKB, hvor han først arbejdede med kvarterløft, byfornyelse og byggeskadeudbedring. I 1998 ansat som byggechef i Boligkontoret Danmark med ansvar for opbygning og ledelse af byggesagsafdelingen.

  • Formand for bestyrelsen i AlmenNet
  • Formand for bestyrelsen i Bygherreforeningen
  • Medlem af bestyrelsen for Byens Netværk
  • Medlem af bestyrelsen for KAB fonden
  • Medlem af Styregruppen for Det Gode Boligliv
  • Medlem af Styregruppen for GATE 21 plan C 
  • Medlem af lokalrådet i Realkredit Danmark 
  • Medlem af Fonden for Billige Boligers bestyrelse

Download fotos

Rolf_Andersson_tryk_HighRes Rolf_Andersson_web_LowRes

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept