Roholmparken i Albertslund

I Albertslund bygges et nyt seniorbofællesskab med plads til 50 beboere.

Boligerne opføres af Boligselskabet AKB, Albertslund. Der forventes opført 50 boliger, som kommer til at variere i størrelsen to-tre rum. Boligerne etableres som et-plans lejligheder i to-tre etages rækkehuse. 

Seniorbofællesskabet opføres i de naturskønne omgivelser i Roholmparken centralt placeret i Albertslund.

Krav

Kommunen og boligorganisationen fastlægger kriterierne for, at komme i betragtning til en bolig. Kriterierne omfatter blandt andet aldersgrænse og krav til en balanceret fordeling mellem enlige og par (uden hjemmeboende børn). 

Ansøgning

Ansøgning til boligerne foregår via lodtrækning. Forud for lodtrækningen inviterer KAB til et introduktionsmøde, hvor du udfylder og afleverer dit ansøgningsskema. Tilmeld dig nyhedsbrevet for Roholmparken. Så får du en invitation til mødet.

Når lodtrækning har fundet sted, inviteres de nye beboere til en proces, hvor de sammen skal fastlægge seniorbofællesskabes værdigrundlag. 

Foreløbig tidsplan

  • Introduktionsmøde: vinter 2020
  • Åbning af ansøgerskema: vinter 2020
  • Beboerproces: forår/sommer 2020 (opstart)
  • Boligtildeling og lejekontrakt: sommer/efterår 2020
  • Indflytning: sommer 2021

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept