Generationernes Træhus

Træbyggeri er nøglen til bæredygtigt byggeri. Med Generationernes Træhus vil vi udvikle et miljømæssigt, socialt og bæredygtigt byggekoncept, som skal hjælpe byggeriets parter med at indarbejde så stor en grad af træ i byggeriet som muligt.

Med Generationernes Træhus er vi i KAB-Fællesskabet sammen med Byggepartnerskabet &os ved at udvikle en ny tilgang og metode til at indarbejde så meget træ i byggeriet som muligt, når KAB-Fællesskabet bygger boliger i højden. Generationernes Træhus er et socialt bæredygtigt byggekoncept med fællesskab og delekultur som omdrejningspunkt - og et hus, som alle lag i samfundet har råd til at bo i.  

Når vi skal bygge til fremtiden, er det nemlig helt cen­tralt, at vi bygger bæredygtigt hele vejen rundt. For os giver det kun mening at udvikle fremtidens boliger, hvis de på én og samme gang sigter mod at løse verdens og samfundets udfordringer – en verden, hvor byggebran­che står for 40 % af verdens CO2-udledning.

På skuldrene af et tidligere projekt

Generationernes Træhus er en videreudvikling af Generationernes Byhus, som er et udvidet mangfoldigt bofællesskab, der fungerer som en landsby i højden. Det første eksemplar af Generationernes Træhus bliver opført i Ørestad med byggestart i 2021. Vi tror nemlig på, at landsbyen i højden er et godt bud på frem­tidens kollektive boform.

Generationernes Træhus skal udvikle videre på den kollektive boform, som samler mennesker i forskellige generationer og livssituationer under samme tag. Og den skal udvikle videre på den socialt bæredygtige arkitektur, der gør det muligt for en bygning at tilpasse sig livssituationerne over tid.

Træ i stedet for beton

Træ skal i Generationernes Træhus i en vis udstræk­ning erstatte betonen, som er byggeriets langt største klimamæssige synder. Træ tilbyder nogle unikke arkitektoniske muligheder, som skal udfol­des i Generationernes Træhus.

Med det nye Generationernes Træhus-byggekoncept ønsker vi at blive i stand til at bygge endnu højere i træ, så vi også i en tæt urban kontekst kan bygge bæredygtigt.

Et hus, som lever, er også et hus, som kan udvikle sig over tid, og som kan følge med de behov, som de skiftende livssituationer kræver. Vi ønsker at skabe en bygnings-typologi med grundlæggende gode rumlighe­der og arkitektur, som kan fungere i en alsidig fremtid, og som nemt kan modificeres og tilpasses til de konkrete behov. Med denne tilgang vil vi sikre, at bygningen kan opretholde sin værdi over mange år, og dermed understøtte den klimamæssig bæredygtighed, der ligger i, at bygningen ikke bliver revet ned, når den har udtjent sin værnepligt.

Muligheden for skiftende brug og foranderlighed over tid skal være central i bygnings-typologien, hvor fx størrelsen på elementer kan være afgørende i udviklingen af det gode rum over tid.

Fem byggeprojekter med mest muligt træ

Der er pt. planlagt fem konkrete byggeprojekter med et samlet areal på 50.000 m2, der skal opføres ud fra principperne fra Generationernes Træhus. Det første projekt har byggestart i 2021 på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd.

Det konkrete byggeprojekt, Generationernes Hus bliver udviklet med Byggepartnerskabet &os som et partnerskab mellem boligorganisationerne 3B, SAB, Boligselskabet AKB, København, Brabrand Boligforening + Århus og Omegns Boligforening og Himmerland Boligforening, som hver bygger en udgave af Generationernes Træhus.

Fællesskabende byggeri

Fællesskabende byggeri er for os et byggeri, hvor man bor på mindre plads og har mere fælles. Det er byggeri, som understøtter et nært sammenhold og forhindrer segregering. Og det er et byggeri, som åbner op og understøtter samarbejder og relationer på tværs af generationer og sociale skel. Det er byggeri, som giver noget tilbage til omgivelserne med fællesarealer og ak­tive stueetager. Som ikke bare samler husets beboere, men som samler bydelen.

Boliglaboratoriet

Generationernes Træhus er for blevet udvalgt til at være del af Boliglaboratoriet. Dermed vil vi for alvor udvikle og eksperimentere med, hvordan vi gradvist kan komme til at indføre mere træ og mindre beton i etagebyggeriet. 

Med Boliglaboratoriet skaber Statens Kunstfond og Realdania et rum for boligeksperimenter og nytænk­ning af dansk boligarkitektur. Eksperimenter, der udgør reelle eksempler på, hvordan vi kan gentænke boligen i Danmark.


Illustration af Generationernes Træhus, KANT Arkitekter

Se video om de mange fordele ved at benytte træ i byggeriet.

Kreditering: Foreningen Træ i Byggeriet.

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.