Generationernes Træhus

Generationernes Træhus er et boligkoncept, udviklet af KAB Byggepartnerskabet &os, der dels udforsker rammerne for at bygge mere i træ indenfor det almene rammebeløb og dels for at skabe et godt naboskab med fokus på maksimal udnyttelse af de fælles faciliteter.

Hvorfor skal vi bo i træhuse?

Da byggebranchen står for en væsentlig del af Danmarks CO2-udledning, har vi, der er i denne branche, et stort ansvar. Vi er kommet langt med at nedbringe vores nye bygningers energiforbrug og afledte C02 udledning, og vi bliver stadig bedre til at forny og renovere vores eksisterende bygningsarv. Nu gælder det materialerne i nybyggeriet. Der er mange metoder til at nedbringe miljøbelastningen for byggeriet, men særligt træs evne til at absorbere CO2 mens det gror, og ved brug indkapsle det i bygningerne, rummer store potentialer.

Hvorfor skal vi bo i generationshuse?

I konceptet arbejder vi ud fra den antagelse at vi mennesker trives bedst når vi bor tættest med folk, der er i samme livsfase som os selv, men at vi også har glæde af – og brug for – at omgås mennesker, der er i andre livsfaser. Derfor indretter vi husene sådan at boligerne indenfor den enkelte bebyggelse grupperes sådan at f.eks. børnefamilier, voksne uden hjemmeboende børn, og studerende bor tæt sammen, men samtidig sikres fælles omgang på tværs af generationerne, i kraft af fælles ankomstsituationer og fælles faciliteter ude og inde, hvor interessefællesskaber kan gro.


Illustration af Generationernes Træhus, KAB Byggepartnerskabet &OS.

Værktøjskasse

Som en del af udviklingsprojektet har KAB Byggepartnerskabet &os udviklet to værktøjer, 'Træbarometeret' og 'De sociale spillekort'. Værktøjerne skal hjælpe almene boligorganisationer til både at bygge mest muligt i træ og understøtte fællesskabet mellem naboer.

Træbarometeret

Træbarometeret er en guide, der forklarer og inddeler forholdsvis kompleks byggeteknisk viden om anvendelse af træ i nybyggeri i trin fra 0-5.

Det er vigtigt at tage stilling til evt. anvendelse af træ i nybyggeri tidligt i planlægningsfasen, og med Træbarometeret kan du se, hvordan du kan øge mængden af træ, trin for trin. 

Samtidigt viser guiden også den klimamæssige og økonomiske påvirkning ved hvert trin. Træbarometeret har fokus på, hvordan man kan komme et godt stykke af vejen med bæredygtighed, uden at det nødvendigvis fordyrer eller komplicerer byggeprocessen. 

Guiden skal primært anvendes som samtalestarter tidligt i planlægningen af et byggeprojekt, hvor projektgruppen skal lægge en strategi for, hvordan man skal opnå størst mulig bæredygtighed i projektet. 

Hent beregningerne bag Træbarometeret

De sociale spillekort

Udover ”Træbarometeret” har vi udviklet ”De sociale spillekort”, som er et værktøj, der skal hjælpe med at indtænke fællesskabet i nybyggeri både i programmeringsfasen og for kommende beboere. De sociale spillekort samler op på de forhold, der har betydning for naboskabet i boligbyggerier. De tilbyder et fælles sprog for at drøfte de rammer, der etableres med byggeriet, som kan bruges af både bygherrer, rådgivere og beboere.

Udviklingsprojektet ”Generationernes Træhus”

Træbyggeri er nøglen til et mere bæredygtigt byggeri. I KAB har vi gode erfaringer med træhusbyggeri igennem især AlmenBolig+ byggekonceptet, hvor vi snart har bygget 1400 boligenheder i træ, og med ”Generationernes Træhus” har vi ambitioner om at opføre træhuse i en urban og højere kontekst.

I samarbejde med Boligforeningen 3B, Samvirkende Boligselskaber, AKB, København, Himmerland Boligforening, Brabrand Boligforening og Boligforeningen Aarhus Omegn, har vi siden 2020 arbejdet med at udvikle de to dimensioner af ”Generationernes Træhus” – den fysiske og den sociale dimension. Med lanceringen af de to værktøjer er vi nu gået ind i en fase hvor konceptet benyttes på konkrete byggeprojekter i boligorganisationerne og udbredes via Boliglaboratorium, som også har støttet udviklingsprojektet.

Kontakt

Vil du høre mere om ”Generationernes Træhus” – ”Træbarometeret” og ”De sociale spillekort”, er du velkommen til at kontakte projektleder Cecilie Ellis Weber på cere@kab-bolig.dk

Se video om de mange fordele ved at benytte træ i byggeriet.

Kreditering: Foreningen Træ i Byggeriet.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Marketing cookies og genindlæs siden.