Tunet i Roskilde

36 ungdomsboliger, 20 flygtningeboliger og 4 familieboliger opføres i Roskilde bydelen, Trekroner.

Roskilde Nord Boligselskab opfører i samarbejde med Rockwool og Roskilde Kommune de nye boliger til unge, flygtninge og familier. Det er visionen at skabe et særligt boligområde med fokus på naturen, fællesskabet og en hvis grad af selvforsyning. 

Boligerne opføres som små individuelle boliger, hvor beboerne indgår i et praktisk fællesskab. Hvis du ønsker at bo i Tunet, vil du indgå i et fællesskab, hvor du bidrager til et integrationsunderstøttende fællesskab. Tunet er attraktivt for ressourcestærke unge, som ønsker at nyde naturen og sætter pris på muligheden for at deltage i havebrug og fælles madlavning.

Området

Boligerne er placeret mellem marker og i umiddelbar nærhed af et parcelhuskvarter og RUC med dets offentlige transportmuligheder.

Opskrivning til boligerne

Ungdomsboligerne udlejes via Centralindstillingsudvalget (CIU).

De 4 familieboliger lejes ud til boligsøgende familier med børn, hvoraf mindst den ene voksne i husstanden er i fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Boligerne fordeles blandt de ansøgere, der opfylder kriterierne ved lodtrækning. Der kommer en ansøgningsformular her på hjemmesiden primo marts 2018.

Forventet indflytning

Der er forventet indflytning i efteråret 2018.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept