Tunet i Roskilde

36 ungdomsboliger, 20 flygtningeboliger (små familieboliger) og 4 familieboliger opføres i Roskilde bydelen, Trekroner.

Roskilde Nord Boligselskab opfører i samarbejde med Rockwool og Roskilde Kommune de nye boliger til unge, flygtninge og familier. Det er visionen at skabe et særligt boligområde med fokus på naturen, fællesskabet og en hvis grad af selvforsyning. 

Boligerne opføres som små individuelle boliger, hvor beboerne indgår i et praktisk fællesskab. Hvis du ønsker at bo i Tunet, vil du indgå i et fællesskab, hvor du bidrager til et integrationsunderstøttende fællesskab. Tunet er attraktivt for ressourcestærke unge, som ønsker at nyde naturen og sætter pris på muligheden for at deltage i havebrug og fælles madlavning.

Husdyrhold

Husdyr er tilladt, enten 1 kat eller 1 hund.

Området

Boligerne er placeret mellem marker og i umiddelbar nærhed af et parcelhuskvarter og RUC med dets offentlige transportmuligheder.

Opskrivning til boligerne

Ungdomsboligerne udlejes via RegionalIndstillingsUdvalget i Roskilde (RIU). Du kan skrive dig op via dette link http://bit.ly/venteliste-til-tunet

Flygtningeboligerne anvises af Roskilde Kommune.

De 4 familieboliger lejes ud til boligsøgende familier med børn, hvoraf mindst den ene voksne i husstanden er i fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Boligerne fordeles blandt de ansøgere, der opfylder kriterierne ved lodtrækning. Der kommer en ansøgningsformular her på hjemmesiden medio maj 2018.

Møderække

Før du får tildelt en bolig forventer vi, at du deltager i en møderække.

  • Åbent informationsmøde d. 9. maj 2018. Her vil du modtage generelle informationer om afdelingen og forløbet frem til indflytning.
     
  • Informationsmøde kun for studerende d. 17. maj 2018 fra kl. 16-17.30 på Roskilde Rådhus. Her kan du stille uddybende spørgsmål.
     
  • Første fællesmøde for de kommende beboere (studerende, familier og flygtninge) bliver d. 12. juni 2018. Her vil du få en forsmag på beboer-demokratiet og det fællesskab det forventes, at du indgår i.

Herefter bliver de endelige indflyttere valgt ud af RIU-Roskilde, der udsendes kontrakter og skal betales delindskud.

Forventet indflytning

Der er forventet indflytning i efteråret 2018.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept