Mest for afdelingsbestyrelser

Hvad får boligafdelingerne ud af det?

Vild Med Vilje giver en mere interessant natur og et rigere dyreliv lige uden for opgangsdøren i de enkelte boligafdelinger. Samtidig skaber det et bedre miljø for beboerne. Sommerfugle, der flakser rundt, og vilde blomster giver ganske enkelt glæde i dagligdagen.

En vildere natur – og dermed øget biodiversitet – sker ikke på bekostning af beboerne men i samspil med beboerne. Det kan både være i anlægsfasen og i høj grad den efterfølgende dagligdag i boligafdelingerne, hvor de ”vilde” arealer kan danne grobund for beboeraktiviteter og fællesskaber. For eksempel ”ekspeditioner” ud i den vilde natur for store og små beboere eller jævnlige møder omkring et insekthotel.

Som en del af Vild Med Vilje kan hver boligafdeling få skræddersyet forslag fra biologerne i virksomheden Habitats til at omdanne ubrugte udearealer til vildere natur, rig på planter, insekter og fugle.

Sådan kan I komme med i Vild Med Vilje

Første skridt er, at boligorganisationen skal beslutte, om den vil melde sig ind i foreningen Vild Med Vilje.

Det koster 12.437,50 kroner. Med i prisen er ca. to timers hjælp til kommunikation om samarbejdet og en underside på vildmedvilje.dk, der beskriver boligorganisationens indsats for en vildere natur. Det første års kontingent er også inkluderet, herefter koster det 1.500 kroner pr. år for løbende medlemskab. Medlemskabet giver ret til at bruge Vild Med Vilje-mærket på skilte i boligafdelingerne og på egen hjemmeside.

Dernæst kan afdelingsmødet – og i nogle tilfælde afdelingsbestyrelsen – beslutte at gå med i KAB’s indsats Vild Med Vilje.

Det koster 13.312,50 kroner og inkluderer et besøg af virksomheden Habitats. Deres biologer analyserer boligafdelingens potentiale for at øge biodiversiteten. Det munder ud i en række konkrete og stedspecifikke forslag til, hvordan der kan arbejdes for en vildere natur.

Hvilke boligorganisationer har meldt sig ind i Vild Med Vilje?

Arresø Boligselskab, Boligforeningen 3B, Boligselskabet AKB, København, Fredensborg Boligselskab, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), Furesø Boligselskab, Herlev Boligselskab, Lyngby Boligselskab, RKE, Samvirkende Boligselskaber (SAB).

De første boligafdelinger fra hver boligorganisation er derefter allerede gået med i KAB’s indsats Vild Med Vilje.