Mest for lokalt ansatte

Sådan omlægger man et ubrugt græsareal til vild natur

Der behøves sjældent store forandringer, før biodiversiteten er hjulpet godt på vej. For en græsplæne skal der først skrabes græs og de øverste 3 centimeter jord af (så jorden bliver udpint). Derefter skal der sås en ny frøblanding, der blandt andet indeholder blomsterfrø.

Man kan også placere store sten eller dødt ved i den nye, vilde natur for at skabe permanente opholdssteder til de insekter, som de nye planter og blomster tiltrækker.

Sådan fungerer et areal, der er lavet om til vild natur

1. Ofte handler det om at udpine jorden. På den måde skaber man en bedre konkurrencesituation for mange arter, og ikke kun de få stærkeste.

2. Planter og blomster giver føde til insekter, mens kvas, dødt ved, store sten eller bunker med mellemstore sten sikrer permanente opholdssteder til insekterne.

3. Flere insekter resulterer i flere dyr og fugle.

Sådan vedligeholder man et ”vildt” areal

Langt hen ad vejen handler den vilde natur om at give slip, og netop ikke ’vedligeholde’ helt så meget som man plejer, eller gøre det på en anden måde. Når afdelingen får anbefalingerne til ændringer og nye tiltag, følges de med en beskrivelse af hvordan man gør. Det kan f.eks. være at slå dele af græsset på varierende tidspunkter, så resultatet er en mosaik af højder. En af gevinsterne ved vild natur er, at plæneklipperen skal blive mere i garagen.

Hvad får boligafdelingerne ud af det?

En vildere natur er ensbetydende med en mere interessant natur og et rigere plante- og dyreliv lige uden for opgangsdøren i de enkelte boligafdelinger. Samtidig skaber det et bedre miljø for beboerne. Sommerfugle, der flakser rundt, og vilde blomster giver ganske enkelt glæde i dagligdagen.

Den vildere natur – og dermed øget biodiversitet – sker ikke på bekostning af beboerne men i samspil med beboerne. Det kan både være i anlægsfasen og i høj grad den efterfølgende dagligdag i boligafdelingerne, hvor de ”vilde” arealer kan danne grobund for beboeraktiviteter og fællesskaber. For eksempel ”ekspeditioner” ud i den vilde natur for store og små beboere eller jævnligt mødes omkring et insekthotel.

Hvad får de lokale medarbejdere ud af det?

  • Forhåbentlig mere tid til andre opgaver end at sidde på en havetraktor.
     
  • Gerne større arbejdsglæde, når øjnene jævnligt falder på diverse arealer med vilde blomster og flaksende sommerfugle.
     
  • Højst sandsynligt gladere beboere, der sætter pris på den øgede biodiversitet i boligafdelingen.