Ofte stillede spørgsmål

Hvilke konkrete insekter og dyr kan vi få i vores boligafdeling med en vildere natur?

Hvilke insekter og fugle, I kan tiltrække i jeres område, kan både være afhængig af jorden, lys, skygge og fugtighed, hvilke naturområder der ligger tæt på jeres afdeling, og hvilke indsatser I gør. Men man kan f.eks. arbejde på at tiltrække bier ved at have et område, hvor mange forskellige blomster står tæt, og sikre, at der er blomster fra det helt tidlige forår til sensommer. Også sommerfugle er glade for blomsternes nektar, men sommerfuglelarver skal også have mad, og her er der brug for andre planter, f.eks. løgkarse og brændenælder. Lader man døde stammer og grene ligge på området, kan de være levesteder for forskellige larver og biller, som samtidig er føde for mange småfugle, f.eks. musvitter og blåmejser.

Er det dyrt at lave græsplæner og udearealer om til vild natur?

Man kan komme rigtig langt med enkle og billige ændringer. Prisen vil dog variere meget fra boligafdeling til boligafdeling. Det afhænger både af forholdene i den enkelte boligafdeling, hvordan man drifter arealerne i dag, og ikke mindst hvilke ændringer man ønsker at lave. Nogle vil kunne spare penge på længere sigt, mens andre vil skulle se det mere som en egentlig anlægsinvestering, hvor også driften skal tilpasses.

Kan vores lokale ansatte selv lave nogen af vores ubrugte græsarealer om til vild natur?

Alt afhængig af området og hvad man ønsker, vil de lokaltansatte selv kunne gennemføre en del af det arbejde, der skal laves. Der ville også kunne laves aftaler med socialøkonomiske virksomheder, eller I kan vælge at involvere beboerne i forandringen.

Hvordan får vi den flotteste vilde natur?

Den flotteste vilde natur fås ved at tage udgangspunkt i de unikke potentialer, der er i området, og hjælpe den vilde, lokale natur lidt på vej. Det kan ske i en kombination af at plante og så nye planter, stoppe med at slå og klippe planter, der allerede er der, og så tilføje lidt ekstra elementer til området. Samtidig handler det også om at glæde sig over det nye liv, der indfinder sig, og se dét som noget smukt.

Hvad skal vores lokale ansatte lave, når de skal klippe mindre græs?

Omdannelse til mere vild natur betyder ikke nødvendigvis færre driftstimer, men at tiden derimod bliver brugt på andre ting og måske på andre tidspunkter. Det vil helt afhænge af, hvilket areal I har, og hvilke ændringer I ønsker. Viser det sig, at de lokaltansatte får frigivet tid fra f.eks. græsslåning og hækklipning, skal det aftales lokalt, hvad I hellere vil have lavet.