Ofte stillede spørgsmål

Er omlægning til vild natur ikke bare en spareøvelse blandt de lokale medarbejdere?

Vild Med Vilje skal bestemt ikke ses som en spareøvelse. Det handler derimod om, at vi i KAB-fællesskabet har mulighed for at gøre en afgørende forskel for biodiversiteten i Danmark. Til sammen har vi rigtig mange og store arealer, der kan udgøre bo- og spisesteder for mange forskellige arter af både planter og dyr.

På billederne ligner den vilde natur noget rod med træstammer og sten tilfældigt placeret. Tror I, beboerne vil bryde sig om dét?

Erfaringerne fra andre steder viser, at beboerne er rigtig glade for at se på noget, der er lidt grønnere, lidt mere farverigt og med lidt større variation. Men det er muligt, at der vil være afdelinger, der gerne stadig vil have store trimmede græsplæner og klippede hække. De har muligheden for at udvælge mindre arealer på udvalgte steder eller satse på andre mindre indgribende tiltag. Det er beboernes boligafdelinger, og de bestemmer, hvordan der skal se ud, og hvad man gerne vil gøre for biodiversiteten.

Hvad skal vi lave i stedet for at klippe græsset?

Omdannelse til mere vild natur betyder ikke nødvendigvis færre driftstimer, men at tiden bliver brugt på andre ting og måske på andre tidspunkter. Det skal aftales mellem den lokale drift, ledelse og afdelingsbestyrelse, hvad I skal lave, hvis det viser sig, at I får frigivet tid.