Beboerdemokrati

Som beboer kan du være med til at bestemme alt fra økonomi til nye legepladser og renoveringsprojekter.

Du har som beboer indflydelse på de beslutninger, der træffes i din boligafdeling. Det kræver blot, at du møder op og bruger din stemme på afdelingsmødet. 

Afdelingsmødet

Alle boligafdelinger skal holde afdelingsmøde mindst én gang årligt. Afdelingsmødet er boligafdelingens øverste myndighed. På mødet godkender de fremmødte beboere bl.a. afdelingens budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning.

Sådan bliver du medlem

Nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på afdelingsmødet. På mødet kan alle myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Hvorfor deltage?

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt, og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles. Du kan igangsætte sociale aktiviteter eller deltage i et byggeudvalg, hvis I har et renoveringsprojekt kørende.

Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et godt sted at bo.

Mere information

På bestyrelsessiderne kan du læse mere om beboerdemokrati, bestyrelsesarbejde og afdelingsmøder. Læs mere