Partnerskabsaftale

Partnerskabsaftaler er til almene boligorganisationer med egen administration.

En fleksibel partnerskabsaftale sikrer dig en nem og hurtig adgang til rådgivning og sparring hos KAB. På den måde bliver du fri for at skulle betale dig fra ydelser fra sag til sag. En partnerskabsaftale fungerer som en hotline, hvor du kan trække på KAB’s viden og ekspertise.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Juridisk rådgivning
 • Forvaltningsrevision
 • Særlige udlejningsregler
 • Områdeløft og helhedsplaner
 • Personaleforhold og -jura
 • Bygningsteknik
 • Bygherre-rollen
 • Periodisk bygningseftersyn
 • Energidrift
 • Efteruddannelse
 • Fremtidssikring af boliger
 • Information og kommunikation
 • Forsøg og udvikling af nye produkter

Læs mere om vores ydelser og rådgivning

Partnerskabsaftalerne er målrettet mindre og mellemstore almene boligorganisationer og er fleksibel i forhold til omfang, indhold og pris.

Mere information

For mere information om vores partnerskabsaftaler kontakt kundedirektør Sanne Kjær på sak@kab-bolig.dk eller T 33 63 11 16

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept