Mødeetik

KAB arbejder for åbne demokratiske processer med respekt for den enkelte beboer samt boligorganisations selvstændighed.

Som beboervalgt, hvad enten der er tale om afdelings- eller organisations-bestyrelsen, er du underlagt tavshedspligt og skal til enhver tid varetage bestyrelseshvervet på en demokratisk og gennemsigtig måde i overensstemmelse med boligorganisationen og KAB’s værdier.

Det betyder, at du har tavshedspligt i forhold til beboerhenvendelser, eventuelt klager fra beboere om andre beboere samt at du ikke må deltage i behandling af sager, som du har en særinteresse i, slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til.

FFB's code of conduct

FFB's organisationsbestyrelse har opstillet nogle retningslinjer, et såkaldt Code of Conduct, for god adfærd og praksis for samarbejdet i organisationsbestyrelsen. Dem ønsker de at dele til inspiration for andre bestyrelsesmedlemmer.

Retningslinjerne udtrykker de værdier som FFB's organisationsbestyrelse ønsker skal præge ledelsen af selskabet og dermed sikre en konstruktiv og fremadrettet ånd i arbejdet. Læs FFB's Code of Conduct

God Almen Ledelse

Få overblik over regler og dilemmaer i bestyrelsesarbejdet. Temasiden er udviklet af BL.