Aktive Stueetager

Aktive stueetager

Små ændringer i den fælles stueetage kan skabe store forandringer for oplevelsen af et boligområde.

Typisk forbindes byliv med butikker og caféer – men også fælleslokaler, driftskontorer og vaskerier er med til at skabe byrumsoplevelser. Men alt for mange lokaler i den fælles stueetage har et uudnyttet potentiale for at bidrage til det gode byliv. Derfor har KAB med støtte fra AlmenNet og Realdania udviklet en række værktøjer til at skabe liv i stueetagerne.

Butikker, selskabslokaler eller andet, der fremstår med graffiti, er tomme eller blændede af, giver utrygge byrumsoplevelser for beboerne hver dag, og samtidig kan den slags oplevelser forstærke negative fordomme, især hvis et boligområde i forvejen har ry for at være et utrygt sted.

Værktøjskasse på almennet.dk

I værktøjskassen ”Aktive stueetager”, kan administrationer og bestyrelser i den almene sektor finde konkrete værktøjer og vejledninger til at skabe mere liv i den fælles stueetage. Værktøjskassen er bygget op omkring fem temaer, som enten kan bruges i forlængelse af hinanden eller blot findes frem og anvendes enkeltvist.

”Man kan dykke ned i værktøjskassen efter behov. For nogen kan det give mening at bruge hele værktøjskassen – for eksempel, hvis man skal i gang med større forandringer. Men man kan i lige så høj grad bruge det første værktøj og f.eks. bruge vurderingsskemaet til at se på et enkelt lokale. Så vil man få et fælles afsæt til at snakke om, hvordan man laver en forandring, som kan være helt simpel, men kan gøre en forskel i forhold til aktiviteten og oplevelsen i boligområdet,” siger Cecilie Ellis Weber, der har været projektleder for udviklingsprojektet, og til daglig arbejder som konsulent i Center for Byggeri og Byomdannelse.

Alt materiale kan findes på almennet.dk/projekter.

Skab liv i kvarteret med aktive stueetager. Hæfte fra AlmenNetSkab liv i kvarteret med aktive stueetager. Hæfte fra AlmenNet

Aktive erhvervsudlejere

Med projektet omkring ”Aktive stueetager”, står KAB på skuldrene af projektet ”Aktive erhvervsudlejere”, samt tilgangen ”strategisk erhvervsudlejning”, som KAB har udviklet med afsæt i Sydhavnen.

I Sydhavnen var det indimellem forvirrende at være butiksejer. De skulle i dialog med mange forskellige aktører, for at få afklaring på stort og småt. På det grundlag var det en del af opgaven for KAB at finde frem til nye måder at organisere erhvervsudlejningen på.

Sammen med Ejendomsforeningen Danmark og Områdefornyelse Sydhavnen, så KAB derfor nærmere på, hvordan almene og private boligforeninger kan lægge en strategi for og koordinere deres indsats for erhvervsudlejningen. 

I Sydhavnen har arbejdet ført til, at Boligselskabet AKB, København ansatte en erhvervskoordinator. Erhvervskoordinatoren har siden 2017 haft det daglige ansvar for erhvervsudviklingen i Sydhavnen, i et tæt samarbejde med et nedsat erhvervsstrategiudvalg, hvor bestyrelserne for de boligafdelinger, der har erhverv, er repræsenterede. 

Den og andre modeller for en strategisk og koordineret indsats overfor butikslivet, kan man læse mere om i materialet fra projektet.

Aktive erhvervsudlejere  3 trin til en strategi for handelslivet

Aktive erhvervsudlejere (pdf)
3 trin til en strategi for handelslivet (pdf)

Kontakt

Vil du høre mere om KAB’s arbejde med ”Aktive stueetager” og ”Aktive erhvervsudlejere”, er du velkommen til at kontakte proceskonsulent Cecilie Ellis Weber på cere@kab-bolig.dk