Hybler

KAB administrerer 23 hybler i Glostrup. Det er afdelingerne Vestergård I og Vestergård II.

Det er gratis at skrive sig på venteliste til hybler. Du kan skrive dig op, når du fylder 15 år, og flytte ind når du fylder 18 år. Ønsker du at flytte ind tidligere, skal du bede en værge om at skrive under.

Modsat andre boliger til unge (ungdomsboliger, kollegier, studieboliger) behøver du ikke være studerende for at bo i en hybel.

Der er fortrinsret for børn af beboere i Glostrup Vestergård, men alle kan ansøge.

Se Vestergård I i boligsøgningen
Se Vestergård II i boligsøgningen

Hvordan får jeg en hybel?

Du skriver dig op i boligsøgningen.

Intern venteliste

Du kan ikke skrive dig på intern venteliste, når du lejer en hybel.