Fortrin efter skilsmisse eller brudt parforhold

Hvis dit parforhold eller ægteskab slutter, og I har børn under 18 år, som bliver boende i boligen, har du mulighed for at komme på en brudt parforholdsliste.

Listen giver dig mulighed for at få tilbudt en bolig i nærheden af dine børn. Der er IKKE garanti for, at du får en bolig, og ét år efter separationen eller skilsmissen slettes du af listen.

I skal have boet sammen i boligorganisationen og have haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år, samt have fælles børn/evt. stedbørn, som bliver boende i boligen, for at komme på brudt parforholdslisten.

Barnet skal blive boende og have folkeregisteradresse i boligen, som du fraflytter. Hvis I har flere børn, skal mindst ét barn blive boende i boligen.

For at den part, der fraflytter, kan komme på brudt parforholdslisten, skal denne være fraskrevet lejekontrakten. 

Læs mere her. Hvis I går fra hinanden eller bliver skilt

Vær opmærksom på, at i nogen afdelinger skal du og din eventuelle ægtefælle/partner være i arbejde eller under uddannelse for at få en bolig. Se hvilke afdelinger under de fleksible kriterier i den kommune, du søger bolig i.

Krav for opskrivning på listen for brudt parforhold

Indsend følgende:

  • Skilsmisse- eller separationsbevilling. Hvis I ikke er gift, skal I sende bopælsattest, der dokumenterer samliv i minimum 2 år i boligorganisationen

  • Dokumentation for fælles forældremyndighed eller samvær

  • Hvis I begge står på lejekontrakten, skal den fraflyttende part fraskrives lejekontrakten.

Dokumentation sendes til kab@kab-bolig.dk