Kurser for nye medlemmer

For at komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet anbefaler vi, at du deltager i to introkurser

Kurserne vil give dig et grundlæggende kendskab til den almene sektors organisering, og du vil få en god forståelse for din rolle og dit ansvar som bestyrelsesmedlem.

Første kursus: "Ny i bestyrelsen"

På kurset får du et kort historisk rids af den almene sektors udvikling og betydning i samfundet. Vi gennemgår forskellen på en boligafdeling, en boligorganisation og en administrationsorganisation og hvilket ansvar og pligter de forskellige niveauer har. Samarbejdsformen mellem afdelingsbestyrelse, ejendomskontor og KAB bliver også gennemgået.

Kurset varer én aften.

Andet kursus: "Forstå økonomien - budget og regnskab"

På kurset gennemgår vi, hvordan et regnskab bliver udarbejdet, og hvad der gemmer sig bag tallene. Vi ser nærmere på de enkelte dele af afdelingens budget, og vi gennemgår den proces, der løber forud for, at budgettet kan vedtages på afdelingsmødet. Bestyrelsens rolle i forhold til budgettet drøftes  også.

Kurset forløber over to aftener.