Politisk ledelse

KAB's øverste ledelse er repræsentantskabet, hvor boligorganisationerne og -selskaberne er medlemmer.

Repræsentantskabet vælger KAB’s bestyrelse som overordnet ledelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. 

  • Repræsentantskabet
  • Bestyrelsen (19 personer)
  • Beboerrepræsentantskaber

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse og er ansvarlig for driften, herunder for at budgetlægning, regnskabsaflæggelse og, at den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

John Olsen

Formand

Se mere

Baggrund

Valgt som formand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 18. maj 2017.

Formand for boligafdelingen Søfryd i Måløv og medlem af KAB’s kommunikationsudvalg og strategiudvalg. Var i perioden 2013-2017 næstformand for KAB.

Sophus Vørsing

Næstformand

Se mere

Baggrund

Valgt som næstformand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 18. maj 2017.

Formand for Sydkystens Boligselskab i Greve og medlem af KAB’s økonomiudvalg og forvaltningsudvalg. 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Beboervalgte

Berit Breiner
Høje-Taastrup Boligselskab


 

 

David Nielsen-Ourø
Glostrup Ejendomsselskab


 

 

Laurits Roikum
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
  

Anette Fogh
Frederiksborg Boligselskab
 

Anette Ågård Nielsen
Furesø Boligselskab 


 

Daniel Mangold
Boligselskabet AKB, København

 
 


 

 

Bjørn Petersen
Boligselskabet AKB, København


 

 

Kirsten Persson
Herlev Boligselskab

 
 

 
 
 

 

Marianne Salomonsen
Boligselskabet Friheden

 
 


 

 

John B. Sørensen
Samvirkende Boligselskaber
 

Frank Sass
Samvirkende Boligselskaber

 


 

 

Garantvalgt

Søren Kaare-Andersen
Direktør i Bikubenfonden

 
 
  

Særligt udpegede

Sophie Hæstorp Andersen​
Regionsformand, Region Hovedstaden


 
 

 
 


John Christiansen
Direktør i Lån og Spar


 

 Medarbejderrepræsentanter

Karin Ljungberg Bøttger
HK


 

 

Birgitte Steffensen-Kejling
Øvrige


 

 

Jens Christian Aanæs
Ejendomsfunktionærerne

Sådan vælges medlemmerne

KAB's bestyrelse består af 19 medlemmer. 15 medlemmer vælges af repræsentantskabet - 13 beboere og to personer med særlig interesse og indsigt i områder, der falder ind under KAB's formålsparagraf. Et medlem vælges af garanterne. Tre medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i KAB. Formanden og/eller næstformanden for KAB's bestyrelse skal være beboer i en KAB-administreret boligorganisation.

KAB's vedtægter

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KAB's øverste politiske myndighed med ca. 155 stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmer

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt en repræsentant for hver af de administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender. De administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender, vælger herudover en repræsentant for hver boligorganisation samt en repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 boliglejemål udover de første 1.000 boliglejemål.

Bemærk at der løbende kan ske ændringer i, hvem der er medlem af repræsentantskabet, da de enkelte boligorganisationer udpeger deres repræsentantskabsmedlemmer på forskellige tidspunkter af året.

Garantiselskab

KAB er et såkaldt garantiselskab og er ejet af kunderne (de administrerede boligorganisationer). Garantiselskaber er kendetegnet ved, at de fra starten er oprettet af en kreds af personer, f.eks. håndværkere, som har indskudt garantikapital.

Oprindeligt havde garanterne stor indflydelse, men denne indflydelse er i dag overladt til beboerne og repræsentanter for beboerne.

Møder

Repræsentantskabsmøder afholdes mindst to gange årligt.

Beboerrepræsentantskaber

Der er et beboerrepræsentantskab i hvert af de fire kundecentre i KAB. Beboerrepræsentantskaberne består af alle valgte medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser samt repræsentantskabsmedlemmer i de boligorganisationer, der administreres af det pågældende kundecenter.

Beboerrepræsentantskaberne fungerer som kontaktforum mellem KAB og boligorganisationerne samt mellem repræsentantskab og bestyrelse/bestyrelsesudvalg. Derudover er det bindeleddet mellem organisations- og afdelingsbestyrelserne indenfor kundecentrene.

Beboerrepræsentantskaberne vælger repræsentanter til de bredt sammensatte bestyrelsesudvalg i KAB. Disse omfatter Forvaltningsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget, Kommunikationsudvalget og Udvalget for trivsel og boligsocialt arbejde.

Rammer for beboerrepræsentantskaber

Rammerne for beboerrepræsentantskaberne blev vedtaget af KAB's bestyrelse den 27. marts 2007. Seneste version af rammerne er revideret den 12. december 2009.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept