Politisk ledelse

KAB's øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor boligorganisationerne og -selskaberne er medlemmer

Repræsentantskabet vælger KAB’s bestyrelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

  • Repræsentantskabet
  • Bestyrelsen (21 personer)
  • Beboerrepræsentantskaber

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af KAB og er ansvarlig for driften, samt at budgetlægning, regnskabsaflæggelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

John Olsen

Formand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som formand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 18. maj 2017. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 15. juni 2021.

Formand for boligafdelingen Søfryd i Måløv og medlem af KAB’s kommunikationsudvalg og strategiudvalg samt byggeri- og teknikudvalg. Var i perioden 2013-2017 næstformand for KAB.

Download fotos

John_Olsen_tryk_HighRes John_Olsen_web_LowRes

Sophus Vørsing

Næstformand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som næstformand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 18. maj 2017. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2020. 

Formand for Sydkystens Boligselskab i Greve og medlem af KAB’s økonomiudvalg, strategiudvalg og forvaltningsudvalg. 
 

Download fotos

Sophus_Voersing_tryk_HighRes Sophus_Voersing_web_LowRes

Steffen Morild

Næstformand

Baggrund og fotos

Baggrund

Valgt som næstformand på KAB’s repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019. Genvalgt på KAB’s repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2020. 

Formand for Boligforeningen 3B siden 2012. Næstformand i 3B’s organisationsbestyrelse fra 2008 til 2012. Bor i 3B-afdelingen Australiensvej i København Ø og er næstformand i BL’s 1. kreds.

Download fotos

Steffen_Morild_HighRes Steffen_Morild_LowRes

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Beboervalgte
 

Iris Gausbo
Boligforeningen 3B
  

Simone Bille
Boligselskabet AKB, København


 

 

Berit Breiner
Høje-Taastrup Boligselskab


 

 

David Nielsen-Ourø
Glostrup Ejendomsselskab


 

 

Laurits Roikum
Frederiksberg Forenede Boligselskaber
  

Anette Fogh
Frederiksborg Boligselskab
 

Thomas Jensen
Furesø Boligselskab
 
 

 

Bjørn Petersen
Boligselskabet AKB, København


 

 

Kirsten Persson
Herlev Boligselskab

 
 

 
 
 

 

Marianne Salomonsen
Boligselskabet Friheden

 
 


 

 

John B. Sørensen
Samvirkende Boligselskaber
 

Frank Sass
Samvirkende Boligselskaber

 


 

 

Garantvalgt
 

Søren Kaare-Andersen
Direktør i Bikubenfonden

 
 
  

Særligt udpegede

John Christiansen
Direktør i Lån og Spar


 

 Medarbejderrepræsentanter
 

Karin Ljungberg Bøttger
HK


 

 

Birgitte Steffensen-Kejling
Øvrige


 

 

Jens Christian Aanæs
Ejendomsfunktionærerne

Sådan vælges medlemmerne

KAB's bestyrelse består af 21 medlemmer. 17 medlemmer vælges af repræsentantskabet, herunder formand og to næstformænd, 12 beboere og to personer med særlig interesse og indsigt i områder, der falder ind under KAB's formålsparagraf. Et medlem vælges af garanterne. Tre medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i KAB.

Formanden og/eller de 2 næstformænd for KAB's bestyrelse skal være beboer i en KAB-administreret boligorganisation.

KAB's vedtægter

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er KAB's øverste myndighed med knap 190 stemmeberettigede medlemmer.

Medlemmer

Repræsentantskabet består af bestyrelsen samt en repræsentant for hver af de administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender. De administrerede boligorganisationer og øvrige boligforetagender vælger herudover en repræsentant for hver boligorganisation samt en repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 boliglejemål udover de første 1.000 boliglejemål.

Bemærk, at der løbende kan ske ændringer i, hvem der er medlem af repræsentantskabet, da de enkelte boligorganisationer udpeger deres repræsentantskabsmedlemmer på forskellige tidspunkter af året.

Garantiselskab

KAB er et såkaldt garantiselskab og er ejet af kunderne (de administrerede boligorganisationer). Garantiselskaber er kendetegnet ved, at de fra starten er oprettet af en kreds af personer, fx håndværkere, som har indskudt garantikapital.

Oprindeligt havde garanterne stor indflydelse, men denne indflydelse er i dag overladt til beboerne og repræsentanter for beboerne.

Møder

Der er to årlige ordinære repræsentantskabsmøder.

Bestyrelsesudvalg

KAB’s bestyrelse nedsætter en række udvalg med bred repræsentation fra boligorganisationer og afdelinger. Udvalgene er: Forvaltningsudvalget, Byggeri- og teknikudvalget, Kommunikationsudvalget og Udvalget for trivsel og boligsocialt arbejde. Derudover har bestyrelsen et økonomiudvalg og et strategiudvalg.