Fredag den 9. december 2022 lukker vi for mail- og telefonsupport kl. 13. Vi henviser til Mit KAB og til vores hjælp- og kontaktsider.

Byggeforretningsførelse

Vi kan virke som byggeforretningsfører på alle sider af en byggesag eller yde rådgivning på delområder.

KAB's byggefunktion varetager bygherrens interesser i forbindelse med byggesagsforretningsførelse, byggeadministration eller projektledelse. Det gælder alle former for nybyggeri, ombygning og bygningsrenovering.

Vi arbejder som byggeforretningsfører for kommuner, regioner, almene boligorganisationer, selskaber, foreninger og selvejende institutioner.

Opførelse af ældre- og plejeboliger

Inden for de seneste 10 år har KAB varetaget opførelse af mere end 800 almene ældreboliger. KAB bistår også boligorganisationer i tilbudsafgivelse ved kommunale byg- og driftsherreudbud. 

Skovvang
60 to-værelses moderne plejeboliger opført af Furesø Boligselskab i Allerød i 2013. Boligerne er placeret omkring indre haver og alle boliger har udgang til egen terrasse eller have.

Flere referencer på ældre- og plejeboliger

Fælledgården
193 plejeboliger, heraf fem ægtepar-boliger og 30 boliger for demente opført af den selvejende institution Plejecenter Fælledgården i 2013. Der er desuden et aktivitetscenter for beboere og ældre i nærområdet på Østerbro.

Sønderhaven
76 plejeboliger og et bofællesskab for handicappede opført af Ballerup Ejendomsselskab i Måløv i 2012. Byggeriet er opført tæt på passivhus standard med bæredygtige tiltag som radial jordvarme, varme-genvinding og solpaneler.
 

Mere information
Kontakt Byggechef Michael Nielsen-Elgaard

min@kab-bolig.dk

T 33 63 12 80

Opførelse af familieboliger

KAB medvirker ofte til at udvikle et konkret byggeri af familieboliger ved fx at udpege og erhverve byggegrunde. Vi bistår også ved tilbudsafgivelse. Vi har ansvaret for byggeriets økonomi og påser, at ansvarsforhold omkring byggeriet iagttages fra start til afslutning.

Referencer på familieboliger

Teglværkshavnen
61 familieboliger og et fælleshus opført af Samvirkende Boligselskaber (SAB) på en kunstig ø i Københavns Sydhavn. Bygningspræmieret af Københavns Kommune i 2008.

Flere referencer på familieboliger

Søfryd
56 lavenergi familieboliger opført af Ballerup Ejendomsselskab i Måløv med en række bæredygtige tiltag som jordvarme og solceller. Søfryd fik tildelt Ballerup Kommunes Miljøpris i 2013.

 

AlmenBolig+

Danmarkshusene i Rødovre
72 boliger i to-tre etager opført af Boligselskabet AKB, Rødovre efter AlmenBolig+ princippet. Det vil sige rækkehuse opført som fleksible lavenergiboliger med lav husleje.
 

Grøndalsvænge Allé
83 boliger i to-tre etager opført af AKB København og beliggende i København NV på grænsen til Vanløse. Bygningspræmieret af Københavns Kommune i 2012.

 

Mere information
Kontakt Byggechef Michael Nielsen-Elgaard

min@kab-bolig.dk

T 33 63 12 80

Opførelse af ungdomsboliger og kollegier

Duetgården
40 fleksible et-to værelses boliger på op til 50 m2 opført af AKB, Frederiksberg i 2013. 
Boligerne er beliggende på Frederiksberg tæt på Flintholm Station. Boligerne er røgfri – både ude og inde.

Renoveringsprojekter

KAB yder bistand i renoveringsprojekter, både som planlagte forløb efter nedslidning eller ved uventede svigt. Vi ser renoveringsprojekter i forhold til helheden i bebyggelsen, yder totaløkonomiske analyser og står som bygherrens nærmeste samarbejdspartner.

Vi har løbende over 100 renoveringsprojekter i administration. De spænder fra store komplicerede landsbyggefondsstøttede projekter med anlægsudgifter for over 500 mio. kr. til små traditionelle fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om byggeprojekter, kan du kontakte byggechef Michael Nielsen-Elgaard på min@kab-bolig.dk eller på T 33 63 12 80

Hvis du vil vide mere om renoveringsprojekter, kan du kontakte projektleder Vibeke Gravlund på vib@kab-bolig.dk eller på T 33 63 12 84