Byggeforretningsførelse

Vi kan virke som byggeforretningsfører på alle sider af en byggesag eller yde rådgivning på delområder.

KAB's byggefunktion varetager bygherrens interesser i forbindelse med byggesagsforretningsførelse, byggeadministration og projektledelse. Det gælder alle former for nybyggeri, ombygning og bygningsrenovering. Vi arbejder som byggeforretningsfører for kommuner, regioner, almene boligorganisationer, selskaber, foreninger og selvejende institutioner.

Ældre- og plejeboliger

Inden for de seneste 10 år har KAB varetaget opførelse af mere end 800 almene ældreboliger. KAB bistår også boligorganisationer i tilbudsafgivelse ved kommunale byg- og driftsherreudbud. 

Se eksempler på ældre- og plejeboliger

Skovvang
60 to-værelses moderne plejeboliger opført af Furesø Boligselskab i Allerød i 2013. Boligerne er placeret omkring indre haver og alle boliger har udgang til egen terrasse eller have.

 

Fælledgården
193 plejeboliger, heraf fem ægtepar-boliger og 30 boliger for demente opført af den selvejende institution Plejecenter Fælledgården i 2013. Der er desuden et aktivitetscenter for beboere og ældre i nærområdet på Østerbro.
 

Sønderhaven
76 plejeboliger og et bofællesskab for handicappede opført af Ballerup Ejendomsselskab i Måløv i 2012. Byggeriet er opført tæt på passivhus standard med bæredygtige tiltag som radial jordvarme, varme-genvinding og solpaneler.

Familieboliger

KAB medvirker ofte til at udvikle et konkret byggeri af familieboliger ved fx at udpege og erhverve byggegrunde. Vi bistår også ved tilbudsafgivelse. Vi har ansvaret for byggeriets økonomi og påser, at ansvarsforhold omkring byggeriet iagttages fra start til afslutning.

Se eksempler på familieboliger

Teglværkshavnen
61 familieboliger og et fælleshus opført af Samvirkende Boligselskaber (SAB) på en kunstig ø i Københavns Sydhavn. Bygningspræmieret af Københavns Kommune i 2008.

 

Søfryd
56 lavenergi familieboliger opført af Ballerup Ejendomsselskab i Måløv med en række bæredygtige tiltag som jordvarme og solceller. Søfryd fik tildelt Ballerup Kommunes Miljøpris i 2013.

 

Danmarkshusene i Rødovre (AB+)
72 boliger i to-tre etager opført af Boligselskabet AKB, Rødovre efter AlmenBolig+ princippet. Det vil sige rækkehuse opført som fleksible lavenergiboliger med lav husleje.

 

Grøndalsvænge Allé (AB+)
83 boliger i to-tre etager opført af AKB København og beliggende i København NV på grænsen til Vanløse. Bygningspræmieret af Københavns Kommune i 2012.

Renoveringsprojekter

KAB yder bistand i renoveringsprojekter, både som planlagte forløb efter nedslidning eller ved uventede svigt. Vi ser renoveringsprojekter i forhold til helheden i bebyggelsen, yder totaløkonomiske analyser og står som bygherrens nærmeste samarbejdspartner.

Vi har løbende over 100 renoveringsprojekter i administration. De spænder fra store komplicerede landsbyggefondsstøttede projekter med anlægsudgifter for over 500 mio. kr. til små traditionelle fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver.

Mere information

​Hvis du vil vide mere om byggeprojekter, kan du kontakte byggechef Michael Nielsen-Elgaard.

T 33 63 12 80
min@kab-bolig.dk 

 

Hvis du vil vide mere om renoveringsprojekter, kan du kontakte seniorprojektleder Vibeke Gravlund.

T 33 63 12 84
vib@kab-bolig.dk