Illustration af Det Nye Sølund ved Søerne i København.

Det nye Sølund

I København opfører Samvirkende Boligselskaber (SAB) 360 plejeboliger, 22 ældreboliger og 150 ungdomsboliger

Samvirkende Boligselskabers logoDet nye Sølund kommer til at bestå af en karré-bebyggelse og et punkthus. Karrébebyggelsen skal huse Plejecenter Sølund med ca. 360 plejeboliger. 

Byggeperioden startede i januar 2021 og var oprindeligt planlagt afsluttet i april 2026. Byggeriet er imidlertid sat på pause og dermed forsinket. Det er endnu for tidligt at sige præcis hvor meget.

Indflytningsproces

Vides ikke på nuværende tidspunkt.

Om boligerne

Plejeboligerne er på 67-85 m2 og struktureres omkring mindre bogrupper. 

De 150 ungdomsboliger er på 35-50 m2 og samles i punkthuset.

Område og nærmiljø

Der opføres 40.000 etm. blandet bebyggelse på Papirøen, hvoraf ca. 6.800 etm. er alment boligbyggeri. Alle bygninger er placeret med et grønt fællesareal/ tagterrasse i midten. Under bebyggelsen etableres kælder i 2 plan. Stue-etagerne er fastlagt til udadvendte aktiviteter som fx caféer. Dette er ikke en del af den almene bebyggelse med undtagelse af depoter i kælderen.

Visionen for projektet på Christiansholm (Papirøen) er at skabe en ø, som fejrer byens kultur og mangfoldige hverdagsliv. Der tilstræbes en varieret bebyggelse med blandede boligtyper og attraktive byrum for beboerne og for byen. Arkitekturen i tegl og beton skaber en god helhedsvirkning med omgivelserne, og nyfortolker Holmens og Christianshavns pakhuse.

Udlejningsmetode

Pleje- og ældreboligerne

Anvises gennem Københavns Kommune.

Ungdomsboligerne

Udlejes via Centralindstillingsudvalget (CIU). 

20 af ungdomsboligerne bliver øremærket til unge med autismespektrumforstyrrelser.

Husleje, forbrug og energi

Vides ikke på nuværende tidspunkt.

Boligstøtte

Information er på vej.

Det nye Sølund set oppefra.