Ældreboliger

KAB administrerer en række ældreboliger for kommunerne, men det er kommunerne, som tildeler boligerne.

I boligsøgningen kan du finde ældreboliger. Når du finder en ældrebolig du gerne vil bo i, skal du kontakte din kommune. De kan hjælpe dig med at få mere information om, hvordan du får en ældre- eller plejebolig.
Se ældreboliger i boligsøgningen

Du skal være fyldt 55 år ved opskrivning til en ældrebolig.

Der er enkelte ældreboliger du skrive dig op til i boligsøgningen, men de tildeles kun til ventelisten, hvis kommunen ikke selv får dem anvist.

Seniorbofællesskaber (en alternativ mulighed)

Seniorbofællesskaber er en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab. Beboerne er mellem 50-70 år. Læs mere om seniorbofællesskaber