Skærpede fleksible kriterier

I en række boligområder skal alle voksne i husstanden opfylde skærpede kriterier, for at komme i betragtning til en bolig.

Kriterierne gælder både for boligsøgende på den eksterne venteliste og ansøgere på den interne venteliste og ved brug af fortrinsret og brug af boliggarantibevis. Det er kun hvis du bor i afdelingen i forvejen, at du ikke skal opfylde de skærpede kriterier.

I afdelingerne Bispevænget, Oldermandsgården, Lundtoftegade, Sjælør Boulevard, Humlevænget, Glumsøparken, Lollikhuse, Falsterbo, Fynshuse, Folehaven, Vestergårdsvej, Hørgården 1 og 2, Remisevænget Øst, Vest og Nord, Dyvekevænget og Store Solvænget skal alle i husstanden opfylde kriterierne:

 • Krav til arbejde/uddannelse eller aldersbetinget pension for alle i husstanden
 • Krav til ren straffeattest

I afdelingerne Tingbjerg, Utterslevhuse og Taastrupgaard skal alle i husstanden opfylde alle de skærpede kriterier. Desuden skal du også i disse afdelinger opfylde punktet ”øvrige krav til dokumentation”.

Læs de SKÆRPEDE FLEKSIBLE KRITERIER
 

1. Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen* eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer*.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde*
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Hvis du er +65 år eller modtager aldersbetinget pension, bortfalder kriteriet om fast arbejde i København.

2. Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 22.830 kr. pr. måned.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

3. Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

4. Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Bopælsattest/civilstandsattest for dig og din eventuelle samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med. Du køber en bopælsattest på borger.dk

  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden (oplyses i en mail til KAB, samtidig med at anden dokumentation indsendes).

*I Taastrupgaard er der krav om mindst 36,5 timers arbejde.