Skærpede fleksible kriterier

Hvert år offentliggører regeringen den såkaldte ghettoliste. Listen indeholder områder, der er klassificeret som "udsatte boligområder" og "risikoområder".

Som boligsøgende skal du opfylde SKÆRPEDE fleksible kriterier, hvis du ønsker at bo i et af disse områder. Der er 4 kriterier i alt. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med skærpede kriterier, så du ikke går glip af tilbud om ledige boliger. Du tilføjer og opdater kriterierne i Mit KAB.

Udsatte boligområder

Hvis du ønsker en bolig i StjernenTingbjerg, Utterslevhuse, Taastrupgaard, Fynshuse eller Vestergårdsvej, skal du opfylde alle 4 kriterier. Se illustration af de skærpede fleksible kriterier.

Risikoområder

Hvis du søger bolig i en af disse afdelinger, skal du kun opfylde nogle af kriterierne.

Uanset om du søger bolig i et udsat boligområde eller i et risikoområde, skal du opfylde punktet "øvrige krav til dokumentation".

Læs de SKÆRPEDE FLEKSIBLE KRITERIER
 

1. Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen* eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer*.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde*
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

*for Taastrupgaard er det 36,5 timers arbejde om ugen.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

2. Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.890 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

3. Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

4. Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.