Kom godt i gang

Enhver almen boligafdeling ledes af en bestyrelse. Du kan også blive bestyrelsesmedlem

En almen boligafdeling er kendetegnet ved, at der er et beboerdemokrati, hvor det er beboerne selv, som tager en række beslutninger.

Det er afdelingsmødet, som er den øverste myndighed. Og det er afdelingsmødet, som vælger afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen varetager derefter boligafdelingens interesser i perioden mellem afdelingsmøderne.

Hvis du ønsker at blive en del af afdelingsbestyrelsen, skal du derfor stille op til valg på et afdelingsmøde. En afdelingsbestyrelse består af en formand, en række medlemmer og typisk en-to suppleanter.

Opgaven som bestyrelsesmedlem

Hvis du bliver valgt til en afdelingsbestyrelse, er du valgt af beboerne i din afdeling, og du skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer vil du være ansvarlig for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført. Ofte uddelegeres dette arbejde i praksis, så du fx bliver ansvarlig for sommerfesten, mens et andet bestyrelsesmedlem undersøger muligheden for at styrke biodiversiten i jeres boligafdeling.

Klik på billedet og se hvordan beboerdemokratiet fungerer.


Læs mere om ansvarsområder og beslutningskompetencer i beboerdemokratiet (pdf)

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for dit arbejde i bestyrelsen. Det er her, du sammen med resten af bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet. 

Mere information

Dine uddannelsesmuligheder