Der er i øjeblikket problemer med at logge på Mit KAB. Årsagen skyldes driftsforstyrrelser hos Nets. Prøv venligst igen senere.

Husorden

En god husorden er fælles regler, der sikrer et godt naboskab.

Alle boligafdelinger har en husorden. Husorden bliver vedtaget på afdelingsmødet og indeholder, de regler I som beboere bliver enige om, skal gælde for jeres afdeling. For at en husorden skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den. 

En husorden indeholder typisk regler om affald, cykelparkering, støj ved fester, boldspil og husdyr.