Husorden

En god husorden er fælles regler, der sikrer et godt naboskab.

Alle boligafdelinger har en husorden. Husorden bliver vedtaget på afdelingsmødet og indeholder, de regler I som beboere bliver enige om, skal gælde for jeres afdeling. For at en husorden skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den. 

En husorden indeholder typisk regler om affald, cykelparkering, støj ved fester, boldspil og husdyr.