Husorden

En god husorden er fælles regler, der sikrer et godt naboskab.

Alle boligafdelinger har en husorden. Husorden bliver vedtaget på afdelingsmødet og indeholder, de regler I som beboere bliver enige om, skal gælde for jeres afdeling. For at en husorden skal virke i praksis, er det vigtigt, at du kender den og føler et ejerskab til den. 

Hvad indeholder en husorden

En husorden indeholder typisk regler om affald, cykelparkering, støj ved fester, boldspil og husdyr. 

Find husordenen for din afdeling i Mit KAB