Boligbytte

Du har lov til at bytte din bolig, når du har boet der i tre år (nogle steder to år).

Du kan bytte internt i den afdeling, hvor du allerede bor, og du kan bytte til en afdeling i et andet boligselskab, som er med i Bolignøglen. Du må også gerne bytte med en lejer, der bor i en boligorganisation, som KAB ikke administrerer. Endelig kan du også bytte til en privat udlejningsbolig.

Vi gør opmærksom på at der er 4 ugers sagsbehandlingstid på ansøgning om boligbytte efter vi har modtaget alle nødvendige dokumenter.

Find en lejer og ansøg

Du skal selv finde den, du vil bytte bolig med. Vi anbefaler, at du bruger www.bytbolig.dk, som er en gratis bytteportal, der drives af BL - Danmarks Almene Boliger. Når du har fundet en lejer, du vil bytte med, skal du sende eller aflevere en ansøgning om boligbytte. Du må godt tage et billede med din telefon og sende ansøgningen til kontakt@kab-bolig.dk

Hent ansøgningsskema

Særligt for AlmenBolig+

Hvis du bor i en AlmenBolig+, skal der laves en vurderingsrapport, før et boligbytte kan gennemføres. Den lejer du bytter med, skal også opfylde de fleksible AlmenBolig+ kriterier i afdelingen.

Hent ansøgningsskema for AlmenBolig+

Se AlmenBolig+ kriterier for alle afdelinger

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept