Boligbytte

Du har lov til at bytte din bolig, når du har boet der i to år. I nogle boligafdelinger skal du bo i tre år, før du kan bytte.

Du kan bytte internt i den afdeling, hvor du allerede bor, og du kan bytte til en afdeling i et andet boligselskab, som er med i Bolignøglen. Du må også gerne bytte med en lejer, der bor i en boligorganisation, som KAB ikke administrerer eller med en lejer i en privat udlejningsbolig.

Regler du skal overholde

  • Du skal have KAB’s tilladelse til at bytte bolig
  • Ved bytte skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn, istandsættelse og afregning af beboerindskud overholdes.
  • Både du og den, du bytter med, skal skrive under på nye lejekontrakter og betale nyt indskud.

I en række afdelinger skal den du bytter bolig med opfylde skærpede kriterier.
Se afdelinger med skærpede kriterier.

Hvis du kan bytte din bolig under disse betingelser, skal du sende os en ansøgning om boligbytte. Hent ansøgningsskema

Der er 4 ugers sagsbehandlingstid på ansøgning om boligbytte efter vi har modtaget alle nødvendige dokumenter.

Find en lejer og ansøg

Du skal selv finde den, du vil bytte bolig med. Når du har fundet en lejer, du vil bytte med, skal du sende eller aflevere din ansøgning om boligbytte. Tag et billede med din telefon og send ansøgningen til kontakt@kab-bolig.dk

Hent ansøgningsskema

Du kan ikke udfylde skemaet med billedfremviseren på din Mac, iPhone eller iPad. Du skal bruge Acrobat Reader. 

Særligt for AlmenBolig+

Hvis du bor i en AlmenBolig+, skal der laves en vurderingsrapport, før et boligbytte kan gennemføres. Den lejer du bytter med, skal også opfylde de fleksible AlmenBolig+ kriterier i afdelingen.

Hent ansøgningsskema for AlmenBolig+

Se AlmenBolig+ kriterier for alle afdelinger