Kollegier

KAB administrerer Herlev Kollegiet, Nybrogård Kollegiet i Lyngby, Otto Mønsteds Kollegium ved Carlsberg Station og Hafniakollegiet i Valby.

Før du kan flytte ind i en studie- /ungdoms- eller kollegiebolig, skal du dokumentere, at du er aktiv på dit studie eller din uddannelse med en udfyldt erklæring om studie-/ uddannelsesaktivitet.

Henvend dig til din uddannelsesinstitution for at få en erklæring om studieaktivitet eller hent en blanket her. Erklæringen skal være underskrevet og stemplet af din uddannelsesinstitution.

Selv om du endnu ikke har modtaget bekræftelse på optagelse fra uddannelsesinstitutionen eller har søgt om optagelse, kan du optages på ventelisten.

Generelt om opskrivning

Det er gratis at skrive sig på venteliste til kollegieværelser. Du kan skrive dig op, når du fylder 15 år, og flytte ind når du fylder 18 år. Vi anbefaler, at du skriver dig på ventelisten i god tid, da der er ventetid på kollegieværelser.

Opskrivning til Nybrogård Kollegiet

Ansøgere bliver optaget på ventelisten efter opskrivningsdato. Den boligsøgende, der har længst anciennitet, tildeles som udgangspunkt boligen.

En række indstillingskriterier har derudover indflydelse på ventelisten. Læs mere om indstillingskriterierne og hvordan du skriver dig op på Nybrogård Kollegiets hjemmeside.

Der er ingen aldersbegrænsning for at bo på Nybrogård Kollegiet.

Opskrivning til Hafniakollegiet, Herlev Kollegiet og Otto Mønsteds Kollegium

Du kan skrive dig op til Hafniakollegiet, Herlev Kollegiet og Otto Mønsteds Kollegium i København, der selv administrerer deres ventelister/ansøgninger. 

Ansøgninger til Herlev Kollegiet skal ske skriftligt. Du kan hente et ansøgningsskema på Herlev Kollegiets hjemmeside 

Ansøgninger til Hafniakollegiet og Otto Mønsteds Kollegium sker via CIU.

Hvis du bor på kollegie via CIU, må du ikke være over 35 år.

Forlænget studietid

Hvis du har brug for at bo længere tid i din ungdomsbolig (fx hvis du forlænger dit studie eller skal på ophold i udlandet), skal du søge om dispensation.

Ansøg om dispensation
Application for dispensation

Intern venteliste

Du kan ikke skrive dig på intern venteliste, når du lejer et kollegieværelse.