Bofællesskaber

KAB administrerer bofællesskaber i en række forskellige bydele i København og Hovedstadsområdet

I et bofællesskab er du tæt på dine naboer. Du har din egen bolig, men deler et fællesområder med de andre beboere. Det kan være en fælles daglig- eller spisestue eller et legeområde til børnene.

På denne side kan du læse om bofællesskabet Den Røde Tråd som ligger i Roskilde og bofællesskaberne Tubberup Vænge I og II som ligger i Herlev.

Papirøen

Boligselskabet AKB, Københavns boligafdeling på Papirøen har en unik beliggenhed i hjertet af København og er omkranset af vand på alle sider. 

Bofællesskabet består af 50 familieboliger på 72 - 115 m2.

- Der er 37 to-rums boliger. Skriv dig på venteliste her 📝
- Der er 13 tre-rums boliger. Skriv dig på venteliste her 📝

Der er fortrinsret for lejere, der i forvejen bor i Boligselskabet, AKB København. 

Fællesrum
Familiebofællesskabet har egne fællesrum i bygningen, hvor boligerne ligger.

Hvor mange m2 går til fællesområderne?
Minimum 22 % af din boligs BBR m2 går til fællesområder og gangarealer.

Kælderrum/depotrum
Der er et depotrum til alle boliger på niveau -2. Hver depotrum er minimum 3 m2

Vaskeri
Der er fælles betalingsvaskeri med vaskemaskiner og tørretumblere i stueplan. Betalingsvaskeriet afregnet særskilt fra huslejen.

Vaskemaskine og tørretumbler
Der er Ikke installationer eller plads til vaskesøjle, men der kan søges via installationsretten igennem ejendomskontoret, med de normale krav omkring håndværksmæssige korrekt, aquastop, afløbsbakke med mere.

Parkering, bil og cykler
Der er adgang til parkeringskælder, hvor der tages timebetaling. Cykler kan parkeres i kælderen via cykelramper.

Er der el-lade standere?
Nej, der er ikke el-ladestander. Der er mulighed for el-ladepladser på timebetalings pladser, der udbydes af private udbyder.

Fibernet
Boligerne er forberedt til fibernet forbindelse med diverse udtag. Det er op til hver enkelt lejer selv at vælge internetudbyder og installere udstyr. Det er IKKE antenneanlæg.

Den Røde Tråd

Den Røde Tråd er et fællesskab på tværs af generationer, og består af 46 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og 5 boliger i et bofællesskab for unge med plads til i alt 15 beboere.

Afdelingen er røgfri. 

Læs udlejningsbrochure

Hvordan får jeg en bolig i Den Røde Tråd?

Du skal skrive dig på bofællesskabets interesseliste. Når du er skrevet på interesseliste, vil du modtage en invitation, når der er åbent hus.

Det er gratis at komme på listen, og du behøver ikke opfylde kriterierne for tildeling af bolig, når du skriver dig op.

Boligerne udlejes efter fleksible kriterier

Boligerne i de enkelte bofællesskaber udlejes efter følgende kriterier:

Seniorer

Målgruppen for seniorbofællesskabet er boligsøgende uden hjemmeboende børn, der ønsker en bolig i et større delvist forpligtende fællesskab mellem flere generationer.

Ansøgeren eller denne eventuelle ægtefælle eller partner skal på indflytningstidspunktet være fyldt 50 år.

Unge

Boligerne i bofællesskabet for unge udlejes til unge, der maks er fyldt 27 år på indflytningstidspunktet. Der er ikke krav om, at man skal være under uddannelse ved indflytningen. Beboere i bofællesskabet for unge har ingen intern oprykningsret.

Familier

Familier omfatter både enlige og par m./u. børn, der er interesserede i fællesskaber mellem generationer, og med andre familier i et aktivt og trygt boligområde.

Særlige vilkår

For familiebofællesskabet gælder det, at 2/3 af boligerne udlejes til børnefamilier med i beskæftigelse, 1/3 af boligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse uden børn eller seniorer over 65 år i beskæftigelse eller på alderspension.

Fortolkning

  • Beskæftigelse: Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har fast arbejde på min. 30 timer om ugen. For seniorer over 55 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension.
  • Er du bevilget fleksjob og arbejder 10 timer om ugen, svarer det til 30 timers arbejde.
  • Børn: hjemmeboende børn under 23 år.
  • Aldersbetinget pension: folkepension, tjenestemandspension, arne-pension eller efterløn.

Tubberup Vænge I og II

Tubberup Vænge består af 111 boliger fordelt på 2-4 rums boliger. 

Boligerne udlejes efter fleksible kriterier

Hvordan får jeg en bolig i Tubberup Vænge?

Skriv dig på Ventelisten Bolignøglen 

Når du skriver dig op, kan du tilføje boligafdelinger til din venteliste. Ønsker du på et senere tidspunkt at fjerne eller tilføje nye afdelinger, kan du gøre det i Mit KAB

Vi kontakter dig, når en bolig bliver ledig, og det er din tur på ventelisten. Før du får tilbudt boligen, skal du til en samtale hos beboerne. Formålet med samtalen er, at I lærer hinanden at kende og sikre, at du vil fungere i fællesskabet.

Se Tubberup Vænge I i boligsøgningen
Se Tubberup Vænge II i boligsøgningen