Hvor lang er ventetiden?

Ventetiden afhænger af, hvor du søger bolig. I København og på Frederiksberg er ventetiden længst.

Det er ikke muligt at sige præcist, hvor lang ventetiden er på en bolig, da vi aldrig kan forudsige hvor mange fraflytninger, der vil være i en afdeling. Når du som boligsøgende ændrer status fra aktiv til passiv, påvirker det også ventetiden. En god tommelfingerregel er, at jo tættere du søger mod København, jo mere stiger ventetiden.

I boligsøgningen kan du se en forventet ventetid for hver boliggruppe.
Gå til boligsøgning

Anciennitet

Alle boliger udlejes på baggrund af anciennitet, dvs. den tid du har stået på venteliste. Har du høj anciennitet, modtager du orienteringsbreve om ledige boliger før boligsøgende med lav anciennitet.

Fortrinsret for boligsøgende

I nogle kommuner kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere fleksible kriterier. De fleksible kriterier kan fx være, at du er studerende, er i fast arbejde, eller at du i forbindelse med separation eller brudt parforhold har brug for en bolig. Læs mere om fleksible kriterier

Fortrinsret for beboere

Er du beboer og skrevet på den interne venteliste, har du fortrinsret til ledige boliger i forhold til boligsøgende på den eksterne venteliste (Bolignøglen). Læs mere om intern venteliste

I forhold til andre boligsøgende på den interne venteliste, kan du opnå yderligere fortrinsret hvis du fx er ældre eller i forbindelse med separation eller brudt parforhold har brug for en bolig hurtigt.