En opgavegruppe udvikler idéer og nye løsninger.

Opgavegrupper

Opgavegrupper er en arbejdsform inden for beboerdemokratiet, hvor beboere og bestyrelsesmedlemmer sammen kan udvikle idéer og nye løsninger

Opgavegrupper er en metode til at udvikle og styrke det beboerdemokratiske arbejde og inddrage flere mennesker i at finde de gode løsninger. Opgavegrupper består af 3-7 personer (beboervalgte, beboere og evt. medarbejdere eller eksterne videnspersoner), som har interesse eller viden om opgaven, der skal arbejdes med.

Opgavegruppemateriale


For organisationsbestyrelser
Guide til opgavegrupper (pdf)
Skabelon til opgavebeskrivelse (word)

For afdelingsbestyrelser
Guide til opgavegrupper (pdf)
- Skabelon til opgavebeskrivelse (word)

For KAB som administrationsorganisation
Guide til opgavegrupper (pdf)
Skabelon til opgavebeskrivelse (word)

For alle
- Skabelon til dagsorden for første opgavegruppemøde (word)
Tips og tricks til tovholder (pdf)
Visuel brugerrejse trin for trin (pdf)

Baggrund

Opgavegrupper har sin oprindelse i Boligforeningen 3B, som var de første til at introducere konceptet i den almene sektor. Med inspiration fra Gentofte Kommunes opgaveudvalg satte 3B opgavegruppe-konceptet i søen i 2016. KAB har siden 2018 også centralt nedsat flere opgavegrupper, og målet er at udbrede konceptet yderligere i KAB-Fællesskabet.

Formålet med opgavegrupper

Formålet med opgavegrupper er, at:

  • Styrke samarbejdet på tværs i boligorganisationer
  • Inddrage dem, der oplever udfordringerne
  • Finde gode løsninger på konkrete udfordringer
  • Udvikle det formelle beboerdemokratiske arbejde og sikre, at nye idéer får plads
  • Sikre at flere stemmer høres

En opgavegruppe kan nedsættes, fx når organisationsbestyrelsen har brug for input eller forslag til løsninger på en bestemt opgave. Emnet kan fx være:

  • Hvordan øger vi brugen af vores beboerlokaler?
  • Hvordan understøtter vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem beboere, beboervalgte og vores medarbejdere i driften?
  • Hvordan kan vi forny vores afdelingsmøder?

Det er organisationsbestyrelsen, som nedsætter opgavegrupper på organisationsniveau.

Opgavegruppekonceptet kan også anvendes på afdelingsniveau, hvor afdelingsbestyrelser nedsætter grupperne og emnet er mere lokalt for afdelingen. Der er udarbejdet tilsvarende materiale, som afdelingsbestyrelser kan tage udgangspunkt i, hvis de ønsker at nedsætte en opgavegrupper.