Få flere med i beboerdemokratiet

Her er tre enkle værktøjer du kan bruge til at få flere med i beboerdemokratiet

Lynpulje med workshop

Boligafdelingen fastsætter en pulje penge fx 10.000 kr., som kan bruges til åbne aktiviteter i afdelingen. Beboerne inviteres til en workshop, hvor ideer drøftes, og puljen giver mulighed for hurtigt at realisere de bedste ideer. Hent materiale

Nabo til nabo 

Et opgangsmøde i uformel form med mulighed for at styrke naboskab og fællesskab. Hent materiale

Børnemøder

Børnene i afdelingen inviteres til et møde, hvor de kan komme med deres ideer til forbedringer eller aktiviteter. De bedste ideer bringes videre til afdelingsbestyrelsen. Børnedemokrati i en let og lavpraktisk form. Hent materiale