Seniorbofællesskaber

KAB skaber rammen om livskvalitet med fællesskabet i centrum

Seniorbofællesskabet som boligform har flere år på bagen og har fået en ny opblomstring. Flere og flere seniorer i alderen 55+ ser fordelene i at bo sammen – og alligevel hver for sig. At have sin egen bolig, samtidig med at kunne vælge fællesskabet i fællesområder og aktiviteter til, er den perfekte kombination af individualitet, privatliv og fællesskab.

KAB samarbejder med kommunale og private aktører om at opføre almene seniorbofællesskaber i København og hovedstadsområdet, hvor efterspørgslen er særlig stor. Nye seniorbofællesskaber kan være et værktøj til at frigøre familieboliger til en ny generation af borgere.

Hvad er et seniorbofællesskab?

Seniorbofællesskaberne består af bo-enheder på mellem 25 og 30 boliger plus attraktive fællesarealer. Antallet af boliger er afstemt sådan, at beboerne har mulighed for at lære hinanden at kende og finde sammen på kryds og tværs af interesser. Alle boliger bidrager med kvadratmeter til fællesarealerne.

Seniorbofællesskaber og nybyggeri

Ved nybyggeri opfører vi seniorbofællesskaberne med mindst to bo-enheder, for at sikre byggesagen og samtidig optimere disponeringen og brugen af fællesarealer. Det en fordel at etablere flere bo-enheder tæt på hinanden, så der bliver mulighed for at opføre og dele attraktive fællesfaciliteter, uden at det får for store konsekvenser for boligarealet. En bo-enhed kan også kombineres med andre boligtyper i et nybyggeri – eksempelvis familie- og ungdomsboliger. Her vil et seniorbofællesskab skabe basis for hverdagsbrug af byggeriets fællesarealer.

KAB kører processen frem til indflytning

Efter lokalplangrundlaget for opførslen af boligerne er på plads, inviterer KAB interesserede borgere til et introduktionsmøde, hvorefter det vil være muligt at udfylde et ansøgningsskema.

Forud for introduktionsmødet fastlægger kommunen og boligorganisationen kriterierne for at komme i betragtning. Eksempelvis en aldersgrænse og et krav til en balanceret fordeling mellem enlige og par (uden hjemmeboende børn).

Via lodtrækning blandt ansøgerne udvælges herefter en gruppe, der inviteres til en proces, hvor de kommende beboere kan lære hinanden at kende samt fastlægge seniorbofællesskabernes værdigrundlag i god tid forud for indflytning.

Kontakt - kommune eller privat partner

Vil du som potentiel kommunal eller privat partner høre mere om mulighederne for at samarbejde med KAB om opførslen af seniorbofællesskaber, er du velkommen til at kontakte Dea Maria Pedersen på dmp@kab-bolig.dk eller på T 33 63 13 64.

Kontakt - beboer

Hvis du er interesseret i at bo i et KAB-administreret bofællesskab, kan du læse mere her – eller kontakte KAB's udlejningsafdeling for at blive skrevet på venteliste: kab@kab-bolig.dk eller på T 33 63 10 00