Boligstøtte

Hvis du bor i bolig med eget køkken, har du mulighed for boligstøtte.

Beboere med lav indkomst, der bor til leje, har mulighed for at få boligstøtte. Boligstøtte er en skattefri månedlig ydelse, som hjælper dig med at betale din husleje. Om du kan få boligstøtte, afhænger af din indkomst, dine boligudgifter, og hvor mange I bor sammen.

Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge om boligstøtte som lån til en ejer- eller andelsbolig.

Hjælp til boligstøtte

Mange beboere er berettigede til boligstøtte, men er ikke selv klar over. Er du i tvivl, om du kan modtage boligstøtte, kan du få hjælp og vejledning hos Udbetaling Danmark på T 70 12 80 63.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk/boligstoette 

Læs mere om reglerne for at modtage boligstøtte.

BL's pjece om boligstøtte