Husleje

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til betalingsservice.

Du modtager dit første indbetalingskort til huslejebetaling sammen med din lejekontrakt. Du kan vælge at betale på posthuset, i din bank eller via netbank. 

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (PBS). Det betyder, at din husleje bliver opkrævet og betalt automatisk - som noget af det første hver måned. Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank eller via netbank. Alle oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort til huslejebetaling.