For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Husleje

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til betalingsservice.

Du modtager dit første indbetalingskort til huslejebetaling sammen med din lejekontrakt. Du kan vælge at betale på posthuset, i din bank eller via netbank. 

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (PBS). Det betyder, at din husleje bliver opkrævet og betalt automatisk - som noget af det første hver måned. Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank eller via netbank. Alle oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af dit indbetalingskort til huslejebetaling.