Der er lukket for telefoniske og personlige henvendelser i KAB onsdag den 23. oktober

Husleje

Vi anbefaler, du melder din husleje til betalingsservice.

Du modtager dit første girokort til huslejebetaling sammen med din lejekontrakt. Du kan vælge at betale girokortet på posthuset, i din bank eller via netbank. 

Vi anbefaler, at du tilmelder din husleje til Betalingsservice (PBS). Det betyder, at din husleje bliver opkrævet og betalt automatisk - som noget af det første hver måned. Tilmelding til Betalingsservice kan ske i din bank eller via netbank. Alle oplysninger til brug for tilmelding til Betalingsservice fremgår af dit girokort til huslejebetaling.

Gebyr

Det koster et gebyr på 30 kr., hvis du ønsker at betale din opskrivning eller årlige gebyr med girokort. Der er intet gebyr for opkrævning via PBS. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept