1x1 model af en Venligbolig Plus løftes ned på Roskilde Festival

Venligbolig Plus

En Venligbolig er en bolig til flygtninge, som kan stå i fx en have. I en Venligbolig Plus deler en studerende og flygtning bolig og hjerterum

Venligboligen er udviklet af ONV Arkitekter og 2+1 Idébureau som en flygtningebolig. Det er en moderne præfabrikeret bolig, som kan flyttes rundt med en kranbil. Idéen med en Venligbolig er, at flygtninge skal bo og være en del af samfundet i stedet for at blive placeret i lejre isoleret fra samfundet. Flygtninge skal med andre ord betragtes som en ressource og Venligboligen er med til at fremme integrationen.

Idébureauet 2+1 vandt Danish Design Award 2017 for Venligbolig i kategorien Visionary Concepts.

Venligbolig Plus

Venligbolig Plus koncept bygger på, at Venligboligen indrettes som en delebolig for to personer – to studerende eller to flygtninge.  Hver af de studerende kobles sammen i en form for mentor- eller buddy-ordning med en flygtning i bebyggelsen. Social ansvarlighed og integration indgår som en del af bokonceptet.

Bebyggelsen på Frederiksberg

En enig kommunalbestyrelse i Frederiksberg Kommune besluttede i 2017 at opføre den første Venligbolig Plus bebyggelse med Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) som bygherre.

Byggeriet er opført på Roskildevej 54 ved Solbjerg Kirkegård og består af 37 boliger med plads til to personer i hver. Huslejen ligger på 2.800-3.180 kr./mdl. pr. person. Der var indflytning den 1. december 2019.

Afdelingen har fået navnet Delehusene.

En Venligbolig Plus er på 33 m2, som skal deles af to personer. Man har hver sit private værelse på ca. 9 m2 og fælles køkken/stue, bad og terrasse.
 

Partnerskabet

Partnerskabet bag Venligbolig Plus er Frederiksbergs Forenede Boligselskaber, KAB, Hjem til Alle Alliancen og VenligboligFonden (dannet af ONV Arkitekter og 2+1 Idébureau).