Vil du klage over dit forbrugsregnskab?

Hvis du vil gøre indsigelse mod din afregning af fx vand eller varme, skal du sende en klage til energi@kab-bolig.dk inden for seks uger efter, du har modtaget din opgørelse.