For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Fejl og mangler

Du kan få et gratis servicetjek af din bolig, inden du flytter.

Ved et servicetjek får du at vide, hvilke krav du kan forvente at møde, når du fraflytter, og om der er fejl og mangler, du evt. skal hæfte for. Du vil blive orienteret om reglerne for istandsættelse og få vejledning i hvordan arbejdet efterfølgende skal udføres. Ejendomskontorets personale vil, så vidt det er muligt, oplyse om eventuel misligholdelse.

Du bestiller et servicetjek hos dit ejendomskontor.

Læs folder om servicetjek.