Fælles Værdi

KAB's virksomhedsstrategi

KAB’s udgangspunkt for fremtiden er godt. Vi er stærke. Vores grundfortælling som nonprofit-virksomhed står solidt. Vi har de bedste medarbejdere i branchen, er størst i den almene verden og administrerer mere end 70.000 lejemål. Vi investerer mere end 100 mio. kr. i bedre, digitale løsninger for kunderne.

KAB anerkendes som en betydelig del af løsningen på hovedstadsområdets boligproblemer. KAB har kapacitet til at skabe nye organisationer, vi bygger fra bunden og knuser problemer, som få andre kan få fat om. Men vi har også udfordringer, når vi ser frem i tiden:

  • Konkurrence. Vi skal i fremtiden ikke alene konkurrere og samarbejde med andre almene organisationer men i øget grad med kapitalfonde, pensionskasser og andre private investorer. Det kræver et fælles sprog, nye metoder, øget professionalisme og transparente mål.
     
  • Bæredygtighed. EU kommer fra næste år med omfattende rapporteringskrav for private virksomheders bæredygtighed, både når det gælder miljø, det sociale og hvordan man som virksomhed arbejder med sin bæredygtighed (governance). Kravene bliver samtidig et konkurrenceparameter. Med ’Lad det GRO’ tog vi første skridt i arbejdet med klima, biodiversitet og sociale indsatser. Nu går vi videre med Fælles Værdi.

Levende demokrati er en forudsætning

Den almene sektor bygger på inddragelse af beboerne. Det er vigtigt, at det lokale demokrati er levende og udvikler sig i takt med udfordringerne. KAB ser det som en kerneopgave at bidrage til denne udvikling. Det er i krydsfeltet mellem lokal inddragelse og professionel drift, at fælles værdi opstår – også i den nye strategi.

Hvad skaber KAB?

Som udgangspunkt for vores strategi har vi set på, hvad vi laver, vores produkter, ydelser og services. Vi har inddelt dem i tre virkefelter:

  • Udlejning og økonomi
  • Ledelse og rådgivning
  • Ejendomsdrift og byggeri

Inddelingen viser, hvilke ydelser vi leverer til vores kunder - boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet. Vi bruger også felterne til at sikre, at vores processer, digitale systemer og data understøtter kerneydelserne direkte og bedst muligt.

KAB-MetodenKAB-metoden

KAB og KAB-Fællesskabet vokser, knopskyder løbende og kan løse mange opgaver. Ofte går vi af mange forskellige veje for at nå målet. For at skabe større fælles værdi introducerer vi en fælles måde at arbejde på, nemlig KAB-metoden til at udvikle fælles koncepter, løsninger og værktøjer. En metode, som kan være en guide i vores måde at arbejde på og en hjælp, når vi træffer beslutninger.

KAB skal stå til regnskab

Sammen med vores nye vision og KAB-metode, vil vi sætte gang i en proces mod et ESG-program, der skal føre til, at vi kan stå til regnskab for, hvordan det går med bæredygtigheden i KAB-Fællesskabet. Med data og tal vil vi kunne redegøre for vores klimapåvirkninger og udbyttet af vores sociale indsatser.

Digitalisering som arbejdsplatform

Som et fleksibelt fundament under vores nye strategi ligger vores digitale program, KAB Digital. Data, effektive systemer og transparente arbejdsgange er uomgængelige for vores arbejde de kommende år. Fra indkøbsportal, bygningsdrift og byggeri over økonomistyring og kundebetjening.

Hvad er hovedmålene med den kommende strategi?

At skabe øget værdi for kunderne, at ruste KAB til en fremtid med stærk konkurrence fra fx pensionsselskaberne og kapitalfonde og at styrke hele vores arbejde med bæredygtighed og de digitale muligheder.

Hvorfor er denne ændring nødvendig nu?

En direkte anledning har været vores digitale program, der kræver, at vi er parate til at gøre tingene enkle, gennemskuelige og databaserede. Derudover er det rettidig omhu, at vi rapporterer på vores bæredygtighedstiltag, så vi kan dokumentere den værdi, vi skaber – og sætter tydelige mål om at passe på vores klima og medmennesker.

Hvad betyder det konkret at arbejde med KAB-metoden?

At vi med udgangspunkt i vores viden og erfaringer tilbyder en fælles løsning til alle vores kunder. Fordi vi tror på – og kan se - at det er den bedste løsning. Vi arbejder i øjeblikket med projekter, som bruger KAB-metoden; projekt om Bygningsservice, Discovery-projektet samt det videre arbejde med kvalitetssikring af byggesager. Indkøbsportalen er allerede i brug.

Hvordan vil KAB måle succes med denne nye strategi?

Der arbejdes lige nu på et ESG-program, som bliver målbart på alle områder. Det vil være synligt, hvilken vej vi ønsker at gå og hvad der skal til for, at vi kommer derhen.

Betyder strategien noget i forhold til beboerdemokratiet?

Vi vil tænke KAB-metoden ind alle steder. Derudover vil vi aflaste lokalt med bedre muligheder for indkøb eller langsigtet planlægning af renoveringer. For at kræfterne lokalt kan bruges på livet mellem husene og det nære, herunder afdelingens fællesarealer, biodiversitet, sociale udfordringer, ensomhed m.m.

Er strategien også for driften?

Ja, det gælder også driften, og lokalt ansatte vil også blive involveret gennem møder og via deres ledere. At arbejde systematisk med de bedste metoder og dele viden på tværs er i allerhøjeste grad relevant lokalt.

         KAB’S tre primære virkefelter