Indflytning

Hvis du en dag flytter ind i KAB-Fællesskabet, er der faste regler for syn, vedligeholdelse og overtagelse af løsøre fra den tidligere lejer.

Underskrift af lejekontrakt

Når du har fået tildelt boligen, skal lejekontrakten underskrives. Såfremt vi har din mailadresse og CPR-nr., vil du modtage et link, hvor du kan underskrive lejekontrakten digitalt med MitID.

Husk at gemme en kopi af lejekontrakten og relevante bilag, da du ikke vil have adgang til disse efter underskrift. Se vejledning til digital underskrift af lejekontrakt.

Hvis vi ikke har dit CPR-nr., vil du modtage lejekontrakten pr. mail, og denne skal underskrives fysisk og sendes retur.

Indflytningssyn

I forbindelse med indflytningen, bliver der lavet et indflytningssyn. Det foregår ved, at du sammen med en ansat ved ejendomskontoret gennemgår boligen for fejl- og mangler. Bagefter modtager du en fejl- og mangelliste, som du skal underskrive og returnere. Indflytningssynet er din garanti for, at du ikke kommer til at betale for skader, som den tidligere lejer har lavet. 

Overtagelse af løsøre

I nogle boligafdelinger har du mulighed for – men ikke pligt til - at overtage løsøre som komfur, køleskab eller lignende fra den tidligere beboer. Kontakt dit ejendomskontor for mere information.

Vedligeholdelse

Du har mulighed for at male eller lave anden istandsættelse i forbindelse med din indflytning. Men der er forskellige regler fra den ene boligafdeling til den anden for, hvornår du selv skal betale, og hvornår det betales over vedligeholdelseskontoen. Det vil fremgå af orienteringsbrevet for den ledige bolig og lejekontrakten, hvilken ordning der gælder for den pågældende bolig.

Læs mere om vedligeholdelsesordninger