Generationernes hus i Farum Midtpunkt

Furesø Boligselskab etablerer et seniorbofællesskab med 13 boliger i Farum Midtpunkt.

Alle boligerne har eget køkken og bad, samt adgang til elevator og til gode fællesarealer, hvor fællesskabet med de andre beboere kan trives.

Boligafdelingen er omgivet af smukke grønne områder i nærhed til både sø og skov. Farum Bytorv, der byder på både kulturhus, bibliotek, biograf og mange forskellige dagligvare- og modebutikker ligger kun 10 minutters gåtur væk. På få minutter er det også muligt at komme til S-togsstationen, hvor København kun ligger en halv time væk. Busforbindelser til hele Nordsjælland er lige uden for døren.

Bofællesskabet skal dele det grønne udeområde med Børnehuset Bambi. Derfor skal du som kommende beboer synes, det er hyggeligt at være omgivet af børneliv – og du skal have lyst og interesse i at indgå i samspil med børnene.

Proces frem mod indflytning

Boligstørrelse, husleje og indskud

Boligerne er 2- og 3-rums boliger mellem 67 og 90 m2.

Huslejen uden forbrug forventes at blive ca. 7.100 kr. om måneden for den mindste boligstørrelse og ca. 9.500 kr. for den største.

Indskuddet forventes at ligge på mellem 35.700 kr. for en bolig på 67 m2 og ca. 48.000 kr. for en bolig på 90 m2.

Hvordan får jeg en bolig?

For at komme i betragtning til en bolig i Generationernes hus skal du indgå i en studiegruppe, der samles i en fastlagt møderække fordelt med ca. to-fire møder. Er du forhindret i at deltage på grund af arbejde eller sygdom, skal du melde afbud. Tilmelding og afbud skal i inddragelses-processen gives pr. husstand over mail. Mailadressen oplyses på informationsmødet i slutningen af juni.

For at komme i betragtning til en bolig skal du også opfylde nedenstående kriterier:

  • Din alder er +55 år.
  • Du vil gerne bo og deltage aktivt i et fællesskab med andre.
  • Du har ingen hjemmeboende børn
  • Du kan fremvise en børneattest

Beboere i Farum Midtpunkt har fortrinsret til boligerne. Samtidig prioriteres det, at der skabes en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

Boligerne tildeles på et boligvalgsmøde ved lodtrækning.

Lodtrækning til boligerne

På boligvalgsmødet opdeles deltagerne fra studiegruppen i en A, B, C og D-gruppe, hvor A-gruppen har adgang til at vælge bolig først, B-gruppen har anden prioritet, C-gruppen tredje og D-gruppen fjerde prioritet.

  • A-gruppen er beboere i Farum Midtpunkt, som har deltaget i eller sendt afbud til alle møder i møderækken.
  • B-gruppen er borgere udenfor Farum Midtpunkt, som har deltaget i eller sendt afbud til alle møder i møderækken.
  • C-gruppen er beboere i Farum Midtpunkt, som ikke har deltaget i eller sendt afbud til alle møder.
  • D-gruppen er borgere udenfor Farum Midtpunkt, som ikke har deltaget i eller sendt afbud til alle møder.

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

Lodtrækning giver endvidere de kommende beboere deres placering på ventelisten til de specifikke boligtyper. Det vil sige, at de beboere som ikke har fået en bolig i første omgang udgør ventelisten til seniorbofællesskabet.