Forbrug

Find svar på spørgsmål om din afregning af vand og varme.

Hvorfor skal jeg betale en ekstraregning?

Det acontobeløb, du betaler hver måned for fx varme, er et estimeret beløb. Viser det sig, at du har brugt varme for et større beløb, fx hvis prisen på varme er steget, vil du modtage en ekstraregning.

Hvornår får jeg penge tilbage?

Du modtager din forbrugsafregning senest 4 måneder efter forbrugsregnskabets skæringsdato. Hvis du har modtaget din forbrugsafregning og der står, at du skal have penge tilbage, vil det også fremgå af brevet hvornår og hvordan.

Kan jeg ændre mit acontobeløb?

Hvis du oplever, at du får en ekstraregning, kan du få sat dit acontobeløb op, så du løbende betaler mere hver måned. I enkelte tilfælde, kan det også sættes ned, hvis du gentagne gange har fået penge tilbage.

Hvordan kan jeg klage over mit forbrugsregnskab?

Hvis du vil gøre indsigelse over din forbrugsafregning, skal du sende en mail til energi@kab-bolig.dk. Husk, at vi skal modtage din klage inden for seks uger efter, du har modtaget afregningen.

Kontakt os

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, kan du ringe til os. Se åbningstider

Du kan også udfylde en kontaktformular, så vender vi tilbage med svar inden for 5 hverdage.